Webináře

Site: POSTUDIUM
Course: On-line akce PO>STUDIUM
Book: Webináře
Printed by: Guest user
Date: Čtvrtek, 25 únor 2021, 7:48

Table of contents

Základní informace

Čas a místo konání

Každý webinář začíná ve 14:00. Registrace předem není nutná. Účast je možná pouze online, do odvolání

Osvědčení o absolvování

Pro získání osvědčení je potřebné absolvovat krátký online test, který je dostupný zpravidla do 2 dnů po webináři.
Testové otázky najdete přímo vloženy v záznamu (ve videu). 

Vydání osvědčení o absolvování je zpoplatněno částkou 200,- Kč. Platbu je třeba zaslat na číslo účtu: 61633311 / 0100, variabilní symbol – 8029. 
Do poznámky prosím uveďte své jméno a název webináře, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. 

Pro zaměstnance Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a společnosti synlab czech, s.r.o. je vydání osvědčení zdarma.

Webináře moderuje MUDr. Daniel Rajdl, PhD. Všechny kurzy portálu jsou akreditovány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. 

Přihlašování do portálu pro Lékařskou fakultu a FN Plzeň

K rychlému přihlášení využijte přihlašovací údaje z FN nebo LFP – tlačítko "Přihlášení FN a LF". 

Kontakt

Kristína Mizeráková (kristina.mizerakova@lfp.cuni.cz; postudium@lfp.cuni.cz), tel: +420 377 593 489


25.2.2021 Uroteliální karcinom: problémy klasifikace, gradingu a stagingu. Jak to všechno ovlivní osud a léčbu pacienta?

Přednášející: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK v Plzni, odd. speciální diagnostiky FN Plzeň

Termín: 25.2.2021 ve 14:00Uroteliální karcinom

Téma: UC patří k velmi častým nádorům genitourinárního traktu. Jde o nádor, který má jasný vztah ke kouřeni, dokonce někteří autoři uvádějí, že jde o nádor s kouřením spjatý těsněji, než karcinomy plic.

Klasifikace je komplikovaná, naštěstí management pacienta se u jednotlivých podtypu příliš neliší. Bohužel, komplikované je i určení gradu a stage a to zejména v cystoskopických biopsiích. Naopak tyto položky naprosto zásadně ovlivňují léčbu.

V současnosti existuje morfologicko-genetická klasifikace, která je široce diskutovaná a mohla by přispět k rozřešení výše uvedených problémů.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.

22. 4. 2021 Poruchy acidobazické rovnováhy

Přednášející: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D. a MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 22.4.2021

Téma:
Hodnocení poruch acidobazické rovnováhy patří v klinické praxi k největším výzvám interpretace laboratorních dat. Na klinických příkladech z Pediatrické kliniky FN Plzeň demonstrujeme možná úskalí interpretace poruch ABR a ukážeme použití poměrně jednoduchého základního algoritmu na identifikaci poruchy ABR.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.

6.5.2021 Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Přednášející: Ing. Ivana KorelusováStanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Termín: 6.5.2021 ve 14:00

Téma:
Sdělení je zaměřeno především na vyšetřování koagulační aktivity faktoru VIII (FVIII:C) v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň. Nízké hodnoty FVIII:C signalizují značné riziko rozvoje krvácení, naopak vysoké hodnoty ukazují na riziko trombofilní. Stanovení FVIII:C  provádíme jednofázovou koagulační metodou (OSA) a v rámci monitorování léčby hemofilie A také doporučenou chromogenní dvoufázovou metodou (CSA). Obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení a měly by poskytovat srovnatelné výsledky. Chromogenní stanovení úzce souvisí se zaváděním rekombinantních koncentrátů FVIII s prodlouženým účinkem (EHL) a se širším používáním rekombinantních koncentrátů FVIII u dosud neléčených dětských hemofiliků (PUPs). Metodika vyšetření pacientů s hemofilií A  se odvíjí od typu léčby, laboratoř musí znát typ podávaného koncentrátu. Výsledky farmakokinetiky naznačují nutnost monitorace   konkrétním testem, který uvádí výrobce léku. Další možností je monitorování léčby doporučenými validovanými testy výrobci koagulometrů a diagnostik. Chromogenní metodiky jsou sice nákladnější, ale u vyšetření většiny preparátů s modifikovanou molekulou FVIII dávají přesnější výsledky. Jejich nespornou výhodou je eliminace interferencí antifosfolipidových protilátek při koagulačních stanoveních, při kterých dochází k falešnému prodloužení koagulačních časů.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.

20.5.2021 Když vás imunochemie zavede na scestí

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení klinické biochemie

Termín: 20.5.2021 ve 14:00protilátka

Téma: 

Imunochemické metody slouží v klinických laboratořích běžně ke stanovení antigenů i protilátek. Namátkou můžeme jmenovat hormony, léky, vitaminy, kardiomarkery, kostní markery, tumorové markery a řadu dalších antigenů. Z protilátek to jsou nejen ty, které doprovázejí infekční onemocnění, ale i autoprotilátky. Výhodou je vysoká citlivost metod, jednoduchost provedení na automatickém analyzátoru a rychlé získání výsledku. Z podstaty imunochemických reakcí se však někdy objeví výsledek, který neodpovídá skutečné koncentraci měřeného analytu a může vést uvažování lékaře při stanovení diagnózy nesprávným směrem. Obsahem webináře jsou tři kazuistiky, které ilustrují tuto problematiku a ukazují, jak důležitá je znalost principu stanovení pro interpretaci výsledku.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.

27.5.2021 Základní laboratorní testy v endokrinologii – kdy, jak a komu?

Přednášející: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
I. Interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení endokrinologie

Termín: 27.5.2021 ve 14:00

Téma: 

Přehled běžných laboratorních vyšetřovacích metod v endokrinologii, jejich indikace, preanalytické vlivy a interferující faktory. Hodnocení základních klinických jednotek – poruch funkce štítné žlázy, nadledvin, hypofýzy. Proč není možné vše vyšetřovat při hospitalizaci pro jiné onemocnění a co je lepší ponechat do ambulantní praxe.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.

10.12.2020 Rizika při podávání léčiv sondou

Přednášející: Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín

Rizika při podávání léčiv sondou.

Proběhlo: 10.12.2020 ve 14:00

Podávání léčiv do sond je mnohdy jediným možným způsobem aplikace léku, pokud není dostupná vhodnější (či jiná) léková forma. Tato problematika je zatížena nedostatkem dat a často se v klinické praxi jedná o postup off-label. Ve sdělení se podíváme jak na jednotlivá rizika, tak i na faktory, které je nutno zvážit než se léčivo/léčivý přípravek sondou aplikuje.

Pro vstup do webinářového kurzu a získání certifikátu klikněte zde.
26.11.2020 Stanovení komplementu

Stanovení komplementu Stanoveni komplementu

Přednášející: Ing. Tomáš Vlas
ÚLBLD Klinická imunologie a alergologie, FN Plzeň-Lochotín 

Proběhlo: čtvrtek, 26.11.2020 od 14:00, pouze online

Komplementový systém, známý také jako kaskáda komplementu, je součástí imunitního systému. Komplement zvyšuje schopnosti protilátek a fagocytů odstraňovat mikroby a poškozené buňky z organismu. Komplement podporuje zánět a napadá buněčnou membránu patogenu. Je součástí vrozeného imunitního systému, který není přizpůsobivý a nemění se během života jednotlivce. Komplement však může být aktivován pomocí protilátek generovaných adaptivním imunitním systémem. Komplement tvoří více než 30 proteinů a proteinových fragmentů, včetně proteinů v séru a receptorů na buněčné membráně. To představuje asi 10% globulinové frakce krevního séra. Komplement aktivují tři biochemické dráhy: klasická cesta komplementu, alternativní cesta komplementu a lektinová cesta.

Pro sledování webináře a získání certifikátu zde vstupte do webinářového kurzu.


12.11.2020 AIHA očima transfuziologa

Přednášející: MUDr. Petra Šlechtová MBA, primářka transfuzního oddělení FN Plzeň
AIHA

Proběhlo:  čtvrtek 12.11..2020 

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) je snad kromě raritních antierytrocytárních protilátek pro laboranty a lékaře transfuzních oddělení nejobávanější diagnózou zjištěnou u pacientů, kteří potřebují krevní převod. Nejčastější je výskyt tohoto onemocnění ve formě sekundární, typu WAIHA u pacientů s hematologickými malignitami. Jedná se většinou o polytransfundované pacienty, kdy opakovaný obtížný až nemožný výběr kompatibilní krve přináší časovou i stresovou zátěž na personál krevních skladů a laboratoří. Můj  příspěvek se pokusí tuto problematiku objasnit. Posluchač se dozví, jaká je etiopatogeneze onemocnění, jaké jsou mechanismy destrukce erytrocytů, charakteristiku jednotlivých typů AIHA , imunohematologické nálezy a zejména laboratorní postupy a transfuzní aspekty nutné pro získání co nejpřesnějších výsledků k zajištění bezpečné hemoterapie. 

Záznam webináře: 

Pro získání certifikátu zde vstupte do webinářového kurzu.

22.10.2020 Závislost na tabáku a možnosti odvykání

Přednášející: MUDr. Hana Bernášková,
Ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření, ÚKBH FN Plzeň-Lochotín Zavislost na tabaku

Proběhlo: 22.10.2020 od 14:00

Závislost na tabáku je samostatná nemoc s kódem diagnózy F.17, která se v ČR podílí přibližně na každém 6. úmrtí. Zvyšuje výskyt některých malignit, zhoršuje průběh kardiovaskulárních onemocnění a zánětů, vyvolává poruchy imunity, způsobuje gynekologické a porodnické komplikace a další závažná poškození zdraví. Jedná se o závislost, kterou je možné u spolupracujícího pacienta – kuřáka ovlivnit důslednou edukací spojenou s farmakologickou intervencí. Předkládaná prezentace se zmiňuje o historii kouření, popisuje vliv tabákového kouře na lidské tělo a zabývá se současnými možnostmi léčby této závislosti.

Záznam webináře: 

Pro získání certifikátu zde vstupte do webinářového kurzu.


4.6.2020 Zneužívání fentanylu

Přednášející: Ing. Věra Petrová a Mgr. Miroslav BalvínZneužívání fantanylu

Proběhlo: čtvrtek 4.6.2020 

V posledních 17 letech jsme zaznamenali v naší laboratoři pokles intoxikací heroinem. Pokles zneužívání  této drogy pravděpodobně souvisí s jeho cenou a lokální dostupností. Heroin byl postupně nahrazován opiodními léky (morfinem, tramadolem, hydromorphonem, naposledy fentanylem). První případy zneužívání fentanylu byly Plzeňském kraji v naší laboratoře zaznamenány v roce 2012. 

Z léků obsahující fentanyl jsou zneužívány zejména náplasti. Na drogovém trhu jsou získávány od lidí, kteří je mají na lékařský předpis, od pozůstalých po onkologicky zemřelých pacientech, nejvíce z odpadu použitých náplastí. Fentanylové náplastí jsou vyvařovány a fentanyl z nich je aplikován injekčně. 

V roce 2013 jsme zaznamenali první letální předávkování fentanylem. V roce 2014 druhé letální předávkování. V roce 2013 společná akutní intoxikaci fentanylem u tří osob, které intoxikaci přežili díky rychlé hospitalizaci. Poslední letální případy jsme vyšetřovali v roce 2017.  

Upozorňujeme na nebezpečí vysoké toxicity fentanylu používaného pro léčebné účely a možnost vzniku návyku. Dále na nebezpečí zneužívání léků obsahujících fentanyl narkomany, kteří je získávají různými distribučními cestami. 


Záznam webináře: 

 

 


Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE


28.5.2020 Plzeň - místo s nejvyšší incidencí renálního karcinomu na světe

Přednášející: Prof. MUDr. Hes Ondřej Ph.D.Renalni karcinom

Proběhlo: čtvrtek 28.5.2020 

Jak klasifikujeme renální karcinomy na začátku 21. století?

Nádory ledvin patří mezi nejvíce se diversifikující skupinu nádorů v lidské patologii. V poslední době dochází k poststaným změnám v klasifikaci, navíc podpořených molekulárně genetickými znalostmi, které stále více a více zasahují do každodenní diagnostické praxe. Představíme současný pohled na klasifikaci těchto nádorů a načrtneme obrysy klasifikací budoucích.


Záznam webináře: 

  

  

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE


14.5.2020 Prognostické využití kardiomarkerů

SrdcePřednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: čtvrtek 14.5.2020 od 14:00 

Ve webináři rozebereme aktuální poznatky a doporučení týkající se prognostické úlohy kardiálních troponinů. Zmíníme jejich úlohu v krátkodobé prognóze po akutním infarktu myokardu - prognostickou sílu třídění pomocí rychlých diagnostických algoritmů. Hlavní pozornost budeme věnovat dlouhodobé prognóze pacientů a spolehlivosti predikce u rizikových pacientů (pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem, onkologičtí pacienti) i ve zdravé (asymptomatické) populaci.

Vstup do kurzu k webináři.

Webinář o všem, co potřebujete vědět k distančnímu zkoušení na LF Plzeň

{h5p:Webinar o distancnim zkouseni}

Jak začít učit online

Vítejte na webináři Jak začít učit online, který se uskutečnil online, ve středu, 18.3. od 14:00 prostřednictvím služby ZOOM.

Webinář vedl MUDr. Rajdl a prakticky vám ukázal, jaký software máme pro jednotlivé formy výuky k dispozici, jaký hardware k tomu potřebujeme a jak tyto možnosti použít. Největší čas byl věnován prostředí ZOOM, které lze využít zejména pro komunikaci v reálném čase. Obsah je „šitý“ na míru výuce na LF, ale většina informací je použitelná i pro jiné součásti UK.9.4.2020 Stanovení volných lehkých řetězců

Pohled klinika a pohled laboratořeStanovení volných lehkých řetězců

Přednášející: MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D. a PharmDr. Michal Vostrý

Proběhlo: čtvrtek 9.4.2020  

Webinář je vhodný pro hematology, hematoonkology i klinické biochemiky. 

U mnohočetného myelomu je už poměrně rozšířené a známé používání elektroforézy  nejen ke stanovení diagnózy, ale také k hodnocení odpovědi na léčbu a stanovení progrese nemoci. Samotné hodnocení volných lehkých řetězců bylo velmi dlouho opomíjeno a přitom je pro diagnostiku i léčbu naprosto nezbytné. 

V tomto webináři praktickými kazuistikami poukážeme na důležitost stanovení volných lehkých řetězců jak v době diagnózy, tak v průběhu léčby či progresi choroby.   Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).

Záznam webináře: Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory

Jak jste s on-line výukou začali / co byla největší výzva, kterou jste museli překonat? Jak vypadá uspořádání vaší výuky / jakou “vychytávku” byste doporučili svým kolegům?

Sledujte online diskusní panel, kde bude celá řada pedagogů z UK odpovídat na tyto základní otázky.

Primárně se zaměříme na implementaci videoplatformy ZOOM, ale diskuse bud otevřená zkušenostem s použitím dalších nástrojů, pohledu pedagogů a studentů na aktuálně probíhající výuku a jak by se mohla zlepšit. Panel moderuje MUDr. Rajdl Daniel Ph.D.


How to teach online

The webinar took place on Tuesday, March 24 via ZOOM.


The webinar was led by MUDr. Rajdl. Main focus was on hardware, software and settings recommended for online lectures (ZOOM, Moodle and OBS software).


10.3.2020 Diagnostika potravinové alergie

Přednášející: MUDr. Simona Bělohlávková 

Proběhlo: 10.3.2020
Diagnostika potravinové alergie

Prevalence potravinové alergie (PA) v posledních desetiletích dramaticky narůstá. V současné době jí trpí 6-8% dětí a 3-5% dospělých. Potraviny jsou nejčastější příčinou anafylaxe v dětském věku a jednou z nejčastějších příčin u dospělých. Spektrum potravin, které mohou spustit alergickou reakci, se rozšiřuje se změnami stravovacích zvyklostí a jsou popisovány reakce na dříve velmi neobvyklé alergeny (různé druhy exotického ovoce, červené maso aj.). Stále častěji se také setkáváme s pacienty, kteří trpí tzv. multiproteinovými alergiemi (reakce na více potravin). V souvislosti s potravinovou alergií jsou popisovány nové diagnózy, např. potravinou indukovaná enterokolitida (FPIES) nebo eozinofilní ezofagitida (EoE).  

V současné době neexistuje kauzální léčba potravinové alergie a klíčovým opatřením stále zůstává pouze eliminační dieta. Ta může zásadním způsobem ovlivňovat jak kvalitu života pacienta, tak jeho nutriční status. Správné stanovení diagnózy PA a správné nastavení eliminační diety je z tohoto důvodu velmi důležité.  

Základním diagnostickým nástrojem zůstává anamnéza – nezbytný by měl být průkaz opakované vazby konkrétních obtíží na konzumaci konkrétní potraviny. U reakcí mediovaných IgE-protilátkami je vhodné provedení kožních prick testů a odběrů krve ke stanovení specifických protilátek ve třídě IgE. V současné době máme k dispozici jak stanovení IgE protilátek proti jednotlivým potravinám (mléko, vejce, arašíd aj.), tak proti jednotlivým bílkovinám dané potraviny. Tato tzv. molekulární diagnostika nebo diagnostika pomocí složek umožní zjistit, na který alergen potraviny pacient reaguje. Z konkrétního profilu senzibilizace lze pak odhadnout jak závažnost reakce, tak potenciálně zkříženě reagující potraviny. Pomocnou metodou u non-IgE mediovaných reakcí jsou pak náplasťové testy s potravinou. Klíčové pro definitivní stanovení diagnózy jak IgE, tak zejména non-IgE reakcí, jsou tzv. eliminačně-expoziční testy. Ty spočívají v kontrolovaném podání potraviny a sledování případné reakce po jejím požití. Do diagnostiky potravinové alergie naopak v žádném případě nepatří stanovení specifických protilátek ve třídě IgG případně IgG4, jakkoli je často (bohužel i alergology) indikováno.  


Změna: Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).


Záznam webináře 
  

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

 

20.2.2020 Kontrola kvality

Přednášející: Ing. Miroslav Zábranský Kontrola kvality

Proběhlo: čtvrtek 20.2.2020 

Webinář je určen především pro zaměstnance laboratoří. Podrobněji se zabývá vybranými částmi normy ISO 15 189. Snaží se ukázat pozitivní dopady realizace normy v praxi a zároveň upozornit na některá úskalí, která jsou spojena s různým výkladem normy. Představuje normu nikoli jako administrativní zátěž, ale jako návod pro správný chod laboratoře. 


  

Změna: Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).

Záznam webináře 
  
 


Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE


6.2.2020 Nová strategie v odběru hemokultur

Webináře Hemokultura

Přednášející: MUDr. Tamara Bergerová

Proběhlo: čtvrtek 6.2.2020 

Hemokultivace zůstává i v současné době klíčovým vyšetřením.k objasnění etiologie septických stavů. Cílem vyšetření je průkaz živého mikroorganismu, u kterého je možno stanovit citlivost  k antibiotikům, případně i další důležité vlastnosti, které mohou ovlivnit průběh a terapii.  

Senzitivita hemokultivačního vyšetření je závislá na množství odebrané krve. Koncentrace bakterií v krvi je i při probíhající sepsi velmi nízká. Kritickým faktorem úspěšnosti hemokultivačního vyšetření je tedy odběr dostatečného množství krve. Tradiční schéma doporučující samostatné odběry v různých intervalech je až na malé výjimky překonáno. Výhodou tzv. „single sample strategy“, tedy odběr celého doporučeného množství najednou, je především zajištění dostatečného objemu krve, menší zátěž personálu a uvádí se i nižší pravděpodobnost kontaminace, případně její snazší vyloučení.  

Změna: Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).

Záznam webináře

 

 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

19.12.2019 Kazuistiky

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Proběhlo: 19. 12. 2019 

Autor předkládá čtyři kazuistiky méně častých i častějších a přitom méně diagnostikovaných chorob: autoimunitní hemolytická anémie, terciární hyperparathyreózy, hemochromatózy a primárního hyperaldosteronismu. Posluchači jsou vtaženi do děje požadavky na zodpovězení diferenciálně diagnostických otázek.

Záznam webináře 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE5.12.2019 Sérologická vyšetření – co nám přinášejí a jaké mají nedostatky

Přednášející: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.

Proběhlo: 5. 12. 2019

Přesněji bychom tato vyšetření měli nazývat imunologické diagnostické metody. V širokém slova smyslu jde o testování specifické vazby antigenu s protilátkou. Jednu z těchto komponent prokazujeme, druhou musíme do reakce dodat.  Prakticky tak můžeme v materiálech zasílaných na mikrobiologické vyšetření (převážně v séru) prokazovat jak antigen, tak i protilátky. Rutinně ale v mikrobiologických laboratořích prokazujeme specifické protilátky proti infekčním agens, méně často jejich antigeny.   

Metody na průkaz protilátek nazýváme metody nepřímé, protože testujeme přítomnost nikoliv samotného patogena, ale pouze reakci imunitního systému na jeho pobyt v organismu. Při pozitivitě protilátek může být přítomnost infekčního agens v těle člověka již minulostí. Samozřejmě musíme předpokládat bezproblémovou funkci imunitního systému. Tyto metody používáme poměrně často, ale máme–li k dispozici nějakou metodu přímého průkazu patogena nebo jeho části (mikroskopii, kultivaci, průkaz antigenu, průkaz nukleové kyseliny), vždy ji dáváme přednost. 

Laboratorních postupů využívajících principu vazby antigenu s protilátkou je celá řada a liší se pouze ve zviditelnění takto vzniklé vazby (aglutice, precipitace, komplementfixační reakce, ELISA reakce a další).  

Všechny tyto metody jsou náročné na interpretaci získaných výsledků a vyžadují velké zkušenosti odborných pracovníků a ošetřujících lékařů. Po pozitivní přímé mikrobiologické laboratorní diagnostice většinou následuje v návaznosti na klinický stav pacienta antimikrobiální terapie. Při pozitivitě sérologických vyšetření tomu tak být nemusí. 

Záznam webináře

 

 

 Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

28.11.2019 Terapeutické monitorování hladin antibiotik - jak se v klinické praxi vyhnout nejčastějším chybám

Přednášející: Mgr. Barbora Kováčová

Proběhlo: 28. 11. 2019 

V současnosti se ve FN Plzeň rutinně monitorují plazmatické hladiny několika léčiv, včetně tří antibiotik: vankomycin, gentamicin a amikacin. Měření plazmatických hladin však není jen o pouhém získání číselné hodnoty. Na výsledek stanovení je vždy nutno nahlížet komplexně a při interpretovaní vzít v potaz celou řadu dalších faktorů. Ve webináři se zaměříme na to, jak správně postupovat při odběru vzorku a při interpretaci již stanovené hladiny. Na příkladech z klinické praxe si taky ukážeme, kde všude v procesu stanovování můžou vznikat chyby, jestli se dají odhalit a jaké jsou možnosti jejich „náprav“. 

 Záznam webináře 


Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

24.10.2019 Heparinem indukovaná trombocytopenie 

Přednášející: MUDr. Jitka Šlechtová

Proběhlo: 24. 10. 2019 

Heparinem indukovaná trombocytopenie – HIT bez trombózy nebo HITT s trombózou je imunitně podmíněná komplikace léčby heparinem, charakterizovaná trombocytopenií a trombózou převážně, ale nejen, v mikrocirkulaci. HIT je způsobena specifickými protilátkami typu IgG proti komplexu PF4/heparin (PF4 = destičkový faktor 4) a představuje vzácnou komplikaci léčby jak nefrakcionovaným heparinem (UFH), tak nízkomolekulárním heparinem (LMWH). V etiologii HIT se uplatňují nejen vzniklými imunními komplexy FT4/heparin  aktivované trombocyty, ale i aktivované endoteliální buňky, monocyty, neutrofily a erytrocyty, což vede k rozvratu hemostázy a navození protrombotického stavu. Protrombotický stav může vyústit nejen v žilní, ale i tepenné trombózy v různých lokalizacích (projevem tak může být kromě žilní tromboembolie také akutní končetinová ischémie, akutní infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda či kožní nekróza). Pokud není HIT adekvátně léčená, může mít fatální průběh.

Pro včasnou diagnózu HIT je zapotřebí stanovit  4T skóre (Thrombocytopenia, Timing, Thrombosis, oTher cause). Při hodnocení trombocytopenie není důležitá absolutní hodnota trombocytů, ale procento poklesu jejich výchozí hodnoty. Proto je třeba hodnotu trombocytů při zahájení léčby heparinem znát!   Při klinickém stanovení diagnózy je nutné její potvrzení specifickými laboratorními testy – buď funkčními nebo stanovením protilátek proti komplexu PF4/heparin. Po stanovení diagnózy je nutné okamžité ukončení antikoagulační léčby heparinem (UFH či LMWH) a zahájení podávání neheparinových antitrombotik (fondaparinux, warfarin, xabany). Doporučované přímé parenterální inhibitory FII (lepirudin, bivalirudin, argatroban) nejsou v ČR registrovány. Součástí prezentace je kazuistika pacientky po náhradě kolenního kloubu s  HIT, provázenou závažnými kardiálními komplikacemi.


Záznam webináře 

 
 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE

10.10.2019 Inspirace z konference AMEE 2019

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., Mgr. Kristína Mizeráková

Termín: 10. 10. 2019 od 14:00 hod

Téma: Konference AMEE pořádaná Evropskou asociací pro vzdělávání v medicíně již řadu let patří mezi největší na světě. Letos se ve Vídni sešlo přes 4 000 účastníků z více než 60 zemí. LFP UK měla na konferenci celkem 3 zástupce. Na webináři shrnou inspiraci nejen pro pregraduální ale i postgraduální výuku. 

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)

  
 

16. 5. 2019 Mikrobiom člověka z pohledu mikrobiologa – co víme a co si myslíme, že víme

Přednášející: RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.16. 5. 2019 Mikrobiom člověka z pohledu mikrobiologa – co víme a co si myslíme, že víme

Termín: 16. 5. 2019 od 14:00hod

Téma: Studium mikrobiomu člověka začalo zhruba před 15 lety a od té doba tento výzkum velmi akceleroval.  Každý okamžik jsme svědky dalších nových odhalení a objevů, dalších možných hypotéz. Tuto situaci v minulosti odstartovaly nové možnosti molekulární biologie a jejich rozvoj. Poznatkem, že vlastně známe a umíme pojmenovat jen minimum mikroorganismů, kteří obývají naše tělo, vše začalo. Jaká je jejich role? Jak a co všechno ovlivňují v našem těle? Co o jejich vlivu víme, co si myslíme, že víme, to se budou snažit přiblížit posluchačům autoři příspěvku. 

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)

9. 5. 2019 Laboratorní diagnostika autoimunních onemocnění – ANA není ENA

Přednášející: RNDr. J. Bojčuková

Termín: POZOR ZMĚNA TERMÍNU 9.5. 2019 od 14:00hod

Téma: Systémová onemocnění zahrnují skupinu chorob zánětlivého charakteru, které mají autoimunitní podklad. Charakteristickým rysem těchto onemocnění je přítomnost tzv. antinukleárních protilátek (ANA), tedy protilátek namířených proti různým molekulám buněčného jádra.  Pomocí vyšetření ANA lze detekovat protilátky proti antigenům jádra buňky (DNA, RNA, histony, nukleoproteiny) a antigenům cytoplazmy buňky (mitochondrie, skelet, mikrosomy, lysozomy, peroxisomy, Golgiho aparát). Jejich stanovení přispívá k diagnóze autoimunitního onemocnění, eventuálně k posouzení jeho aktivity. Vyšetření ANA slouží k diagnostice a monitorování léčby především SLE, Sjögrenova syndromu, revmatoidní artritidy, dermatomyositidy, polymyositidy, systémové sklerózy.  Na metodu ne­přímé imunofluorescence by v případě pozitivity mělo na­vazovat vyšetření přesněj­ších metod vedoucích k určení přesné protilátkové specifi­ty. K přesnější identifikaci autoprotilátek se používají dal­ší metody, např. enzymová imunoanalýza (EIA), při níž se užívají celá jádra, jaderné extrakty nebo směsi purifikova­ných nebo rekombinantních jaderných proteinů.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře

25. 4. 2019 Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase

Přednášející: MUDr. Pavel Brož

Termín: 25. 4. 2019 od 14:00hod

Téma: Chyby v preanalytické fázi laboratorního vyšetření jsou nejčastější příčinou chybného výsledku a mohou vést k poškození pacienta. Preanalytické fázi laboratorního vyšetření je zejména v posledních letech věnována zvýšená pozornost a na tuzemských i zahraničních konferencích. Mezinárodní konferencí zaměřenou čistě na preanalytickou fázi je 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase v Záhřebu probíhající ve dnech 22.-23.3.2019. Cílem webináře je v krátkém přehledu provést posluchače jednotlivými bloky konference a vyzdvihnout nejzajímavější témata. V konečné fázi webináře je plánována diskuze se zamyšlením nad implementací nových poznatků do vlastního provozu.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře


18.4. 2019 Sérová tryptáza jako jedno z diagnostických kritérií mastocytózy

xxx

Přednášející: MUDr. Alena Lavičková .

Termín: 18. 4. 2019 od 14:00hod

Téma: Mastocytóza  je vzácné  onemocnění charakterizované abnormálním růstem a hromaděním mastocytů (žírných buněk) v kůži, kostní dřeni  a vnitřních orgánech.  Specifické klinické projevy mastocytózy jsou způsobeny uvolňováním řady mediátorů  z granulí žírných buněk. Jedním z těchto mediátorů je tryptáza. Trvalé zvýšení hladiny sérové tryptázy  nad  20 ug/L je  „malým“diagnostickým kritériem SM.  Právě toto vyšetření  vedlo k diagnóze mastocytózy u několika našich pacientů.    Vyšetření sérové tryptázy indikují zejména alergologové - imunologové u nemocných po prodělané anafylaktické reakci na včelí a vosí jed nebo na  neznámou noxu

Za posledních 8 let  jsme na hematologické ambulanci  vyšetřili  40 nemocných se zvýšenou hladinou sérové tryptázy.  Sedmi  nemocným byla  histologickým vyšetřením kostní dřeně prokázána indolentní forma systémové mastocytózy, z toho  u pěti  případů s postižením kůže typu urticaria pigmentosa .

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)

Záznam webináře

11. 4. 2019 Léčba hemofilie koncentráty s prodlouženým účinkem


Přednášející: MUDr. Zdeňka Hajšmannová

Termín: 11. 04. 2019 od 14:00hod

Téma: Substituční léčba dostupnými, účinnými a bezpečnými koncentráty FVIII/ IX mění hemofilii na dobře léčitelnou, i když prozatím nevyléčitelnou chorobu, a významně zlepšuje kvalitu života pacientů s hemofilií.   

Krátký biologický poločas FVIII/ IX a s ním spojená potřeba častých intravenózních aplikací koncentrátu FVIII/IX, ale zejména komplikace s nitrožilním přístupem u dětských hemofiliků byly hlavním důvodem vývoje koncentrátů s prodlouženým účinkem (extended half –life, EHL).

Vazba rFVIII/IX na fúzní proteiny nebo konjugace s hydrofilním polymerem, kterým je polyetylenglykol (PEG), jsou dva úspěšné technologické postupy, které umožňují buď povýšit hladinu FVIII/IX při nezměném aplikačním stereotypu anebo snížit počet aplikací, což u pacientů s těžkou formou hemofilie znamená 53 ušetřených žilních vpichů ročně. Průlom v léčbě hemofilie s inhibitorem přinesla bispecifická monoklonální protilátka emicizumab, která nahrazuje kofaktorovou funkci FVIII. Strukturálně není homogenní s FVIII, a proto je rezistentní vůči neutralizační protilátce u pacientů s inhibitorem, navíc má dlouhý poločas (30 dnů) a aplikuje se podkožně.


Vstup


(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)

Záznam webináře:   
 

  

4. 4. 2019 Diagnostika a monitorace léčby běžného variabilního imunodeficitu (CVID)

Přednášející: MUDr. Ivana Malkusová

Termín: 4. 4. 2019 od 14:00hod

Téma: CVID (Common Variable Immunodeficiency) je primární imunodeficience s obvyklým nástupem projevů onemocnění v dospělém věku. Ačkoli jde o chorobu vrozenou, konkrétní genový defekt není ve většině případů znám. Základním kritériem pro stanovení diagnózy je opakovaný průkaz výrazného snížení IgG, které je zpravidla doprovázeno snížením IgA a/nebo IgM, sníženou protilátkovou odpovědí po vakcinaci proteinovými a polysacharidovými antigeny (přeočkování proti tetanu a pneumokokům) za současného vyloučení jiných příčin hypogamaglobulinémie.  

Typickými projevy onemocnění jsou recidivující bronchopneumonie, sinusitidy a otitidy, důsledkem neléčeného stavu a opakovaných respiračních infekcí bronchiektázie. Častá je koincidence s postižením gastrointestinálního traktu, lymfadenopatií a splenomegalií, výskytem autoimunitních a nádorových onemocnění. Základní léčbou je celoživotní substituce imunoglobulinů. Diagnóza CVID bývá opomíjena, adekvátní léčba bývá často zahájena až s odstupem několika let.  

 

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře:  
 

21. 3. 2019 Alternativní diagnostické a léčebné metody z pohledu biochemika

 Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Termín: 21. 03. 2019 od 14:00hod

Téma: Zdálo by se, že v 21. Století převládne racionální pohled na problematiku zdraví. Opak je však pravdou a geometrickou řadou rostou nabídky zázračných diagnostických i léčebných metod, které nejenže nemají racionální podklad, ale mohou nám i ublížit. Autor ukazuje na příkladech, proč tyto metody nemohou fungovat.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)

Záznam webináře:     
 

21. 2. 2019: Kardiální troponiny v diagnostice akutního infarktu myokardu

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín:  21. 2.  2019.

Téma: V prezentaci se zaměříme na pochopení úlohy nových verzí analytických souprav na stanovení kardiálních troponinů (hypersenzitivní troponiny) v diagnostice akutního infarktu myokardu. Upozorníme na novinky ve 4. univerzální definici AIM (2018), analyzujeme studie efektivity nových zkrácených diagnostických algoritmů pro NSTEMI a zaměříme se i na aktuální důkazy pro použití pohlavně specifických rozhodovacích mezí. 

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře : 
 
 

  

14. 2. 2019 Stanovení donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci

Přednášející: Ing. Tomáš Vlas

Termín: 14. 2. 2019 od 14:00hod

Téma: Stanovení protilátek proti antigenům hlavního histokompatibilního komplexu (HLA) může být významným prediktorem rejekce štěpu a rozvoje jeho dysfunkce. Stanovení těchto protilátek je velmi komplikovaný proces díky zkřížené reaktivitě v rámci HLA systému. Další míru individuality vnášejí do stanovení různé techniky, kterými můžeme detekovat anti-HLA protilátky.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře:
 
 

  

Archiv: Starší záznamy webinářů

2016/17

 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: Železo - metabolismus, regulace, úloha ve zdraví a nemoci. (20. 10. 2016) - záznam z webináře
 • MUDr. Richard Pikner, Ph.D.: Role a stanovení FGF 23  a 1,25 OH2 vitaminu D  v klinické  praxi - 14. 11. 2016 - záznam z webináře
 • Ing. Miroslav Zábranský: Principy kontroly v laboratoři 10. 11. 2016 - záznam z webináře
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: Kazuistiky I 24. 11. 2016 - záznam z webináře
 • MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Základní vyšetření moče při diagnostice uroinfekce a poškození ledvin: laboratorní aspekty a klinické aplikace 8. 12. 2016 - záznam z webináře
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: Alternativní diagnostické metody 1. 12. 2016 - záznam z webináře
 • MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Kazuistiky z klinické biochemie II 15. 12. 2016 - záznam z webináře

2015/16

2014/15

15. 11. 2018 Kazuistiky - smíšené poruchy acidobazické rovnováhy

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Termín: 15. 11. 2018 od 14:00hod

Téma: Na dvou kazuistikách (alkoholička se selháním jater, alkoholik s rabdomyolýzou) je demonstrována problematika hodnocení smíšených poruch acidobazické rovnováhy, ale i celé řady metabolických odchylek.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře 
 
 

  

25. 10. 2018 - Markery zánětu - indikce, interpretace a současná doporučení

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 25. 10. 2018 od 14:00hod

Téma: Diagnostika zánětlivých stavů patří ke každodenní praxi vetšiny lékařů. Markery zánětu jako je CRP a prokalcitonin jsou běžnou součástí této diagnostiky. V semináři probereme klinické a okrajově i analytické vlastnosti CRP, prokalcitoninu a dalších ukazatelů zánětu (presepsin, Il-6) a konfrontujeme je s existujícími odbornými doporučeními. Zaměříme se na racionální indikaci a interpretaci těchto markerů a prodiskutujeme jejich omezení. 

Vstup

(pro vygenerování certifikátu)
Záznam webináře:
  
  

  

10.5.2018 Patologie destiček aneb když destičky stůňou

Přednášející: MUDr. Zdena Hajšmanová

Termín: 10.5. 2018 od 14:00hod

Téma: Krevní destičky jako druhá nejpočetnější populace krevních elementů v periferní krvi musí plnit mnohem více povinností než jen všeobecně známou úlohu v procesu krevního srážení. V přednášce se snažím objasnit úlohu postkapilární adherenční junkce, jejíž správná funkce je dána souhrou destiček a endotelových buněk. Při těžké trombocytopenii je souhra narušena a nerovnováha je příčinou zvýšené cévní permeability se vznikem petechií. Destičky jsou sice  křehké bezjaderné, ale obdivuhodně multifunkční elementy, které nejen dokážou zastavit  krvácení, ale samy se i poperou s patogenem vniklým do rány a přivolají na pomoc  neutrofilní elementy s tvorbou NETs, ale zároveň  kontaktují i buňky specifické imunity a ještě  pomohou postižené místo zahojit. Když chybí, je to problém. 

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

   

   

26. 4. 2018 Diferenciální diagnostika patologického APTT

Přednášející: MUDr. Eva Havlová

Termín: 26. 4. 2018 od 14:00hod

Téma: Přednáška se se zabývá problematikou stanovování APTT. V teoretické části je zmíněn princip testu, principy měření a problematika vhodných reagencií. Dále se věnuji interpretaci patologických výsledků, hodnocení APTT u pacientů s antikoagulační léčbou. V druhé polovině přednášky uvádím příklady z praxe naší ambulance a statistické přehledy  metod užívaných při vyšetřování patologického APTT na našem pracovišti.

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře 

 

 

19.4.2018 Polypragmázie a lékové problémy

Přednášející: Mgr. Barbora Kováčová, PharmDr. Jaroslava Červeňová

Termín: POZOR změna termínu na 19. 4. 2018 od 14:00hod

Téma: Polypragmázie (z angl.polypharmacy) je definována jako užívaní příliš velkého počtu léčiv, často s nejednoznačným nebo sporným přínosem pro pacienta. V širším smyslu slova však může zahrnovat jakékoliv neoptimální užití léčiv, které vede ke snížení účinnosti či zvýšení rizika farmakoterapie. V praxi se tak setkáváme s preskripcí neindikovaných nebo naopak kontraindikovaných léčiv a duplicitami. Výjimkou nejsou ani kombinace léčiv vedoucí k významným klinickým interakcím. Cílem webináře je upozornit na nejčastější kritické situace pro vznik polypragmazie a preskripčních spirál. Odprezentovány budou též příklady racionalizace terapie z praxe. 

Vstup 
( generování certifikátu)

Záznam webináře 

 

 

5.4.2018 Kvalita v laboratoři

Přednášející: Ing. Miroslav Zábranský

Termín: 5. 4. 2018 od 14:00hod

Téma: 

Webinář je zaměřen na základní seznámení s normou ISO 15 189 a povinnostmi z ní vyplývající. Dává si za cíl ukázat pozitivní dopady realizace normy v praxi a zároveň upozornit na některá úskalí, která jsou s realizací normy spojena. Představuje normu jako potřebného pomocníka pro další zvyšování kvality péče o pacienta.  

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

     

     

22.3.2018 Microarraye ke stanovení specifických IgE v rámci diagnostiky alergií

Přednášející: RNDr. Jana Bojčuková

Termín: 22. 3. 2018 od 14:00hod

Téma: Výskyt alergických onemocnění má stále rostoucí trend a lze je zařadit mezi civilizační choroby, jejichž výskyt v populaci stále narůstá. 

Alergie je definována jako nepřiměřená reakce imunitního systému na zevní antigen (alergen). Alergeny mohou být léky, hmyzí jedy, pyly, roztoči, plísně, potravinové alergeny (ořechy, mléko, obiloviny …). 

Organismus imunologicky predisponovaného jedince neadekvátně reaguje na opakované setkání s běžnými antigenní podněty.  Laboratorní diagnostika alergie je důležitou součástí vyšetření alergického pacienta. Průkaz a stanovení specifických IgE protilátek v séru patří mezi klasická alergologická laboratorní vyšetření. Specifické IgE protilátky lze stanovit několika způsoby. Zlatými standardy v laboratoři jsou vysokoafinitní fluoroenzymoimunoanalýza či chemiluminiscenční enzymová imunoanalýza. 

V posledních letech je na vzestupu vyšetřovaní specifických IgE pomocí tzv. mikročipových metod. Tyto mikročipové metody umožnují stanovit současně několik stovek alergenů v jedné reakční ploše, a to z velmi malého objemu séra. Na rozdíl od klasické diagnostiky, jsou zde vyšetřovány alergenní komponenty. V alergenním zdroji, např. pylu břízy, jsou stovky proteinů, ale jen několik z nich je zodpovědných za sensibilizaci pacienta a alergickou reakci. Tyto vybrané proteiny (komponenty alergické reakce) jsou využívány pro nový, přesnější typ diagnostiky a léčby. 

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

  

  

15.3.2018 Možnosti cytometrických vyšetření v rámci diagnostiky imunopatologií

cytometrické vyšetřeníPřednášející: Ing. Tomáš Vlas

Termín: 15. 3. 2018 od 14:00hod

Téma: Průtoková cytometrie je analytická metoda využívající interakce monochromatického záření s částicemi unášenými v proudu kapaliny. Z interakce monochromatického záření lze zjistit velikost a strukturu částic. Po označení struktur na částicích pomocí fluorescenčních látek lze zjišťovat přítomnost těchto struktur. Průtoková cytometrie umožňuje simultánní měření těchto parametrů na mnoha stovkách částic. Průtoková cytometrie našla uplatnění v mnoha biologických a medicínských oborech, kde díky své variabilitě dokáže poskytovat široké spektrum výsledků. Mezi základní metody průtokové cytometrie patří sledování povrchových znaků, které jsou exprimovány na buňkách, díky tomu lze rozhodnou k jaké populaci lze danou buňku přiřadit. Lze využít i další metody, které umožňují detekovat produkci různých proteinů po specifické nebo nespecifické stimulaci. Tyto postupy radíme k funkčním testům. Díky těmto testů získáme informace o proliferačních schopnostech dané buněčné populace, o schopnosti produkce proteinů nebo expresy jednotlivých receptorů. 
Imunopatologické reakce jsou reakce analogické fyziologickým, které jsou původně používány k eliminaci patogenů, ale za určitých okolností vedou k poškození vlastních tkání. Díky obrovské variabilitě imunitního systémů je nutné k diagnostice přistupovat komplexně. V diagnostickém procesu hraje průtoková cytometrie důležitou roli, protože může poukázat na poškození funkčních vlastností, které by se jinak obtížně diagnostikovali. 
Díky vlastnostem průtokové cytometrie a zvyšující se prevalenci některých imunopatologických onemocnění, lze předpokládat, že v oblasti průtokové cytometrie a jejich aplikací bude i v budoucnu docházek k bouřlivému rozvoji. 

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

   

   

1.3.2018 Korelace cytologických a histologických nálezů v kostní dřeni při diagnostice hematologických onemocnění

KorelacePřednášející: MUDr. Jana Kuntscherová, MUDr. Alena Lavičková

Termín: 1. 3. 2018 od 14:00hod

Téma: 
Řadu hematologických diagnóz lze v současné době potvrdit až speciálními laboratorními metodami jako je imunofenotypizace, imunohistochemie, cytogenetika a molekulární  genetika. Tato vyšetření umožní  jednak stanovení správné diagnózy – zařazení choroby dle platné klasifikace hematologických onemocnění, ale také předpověď prognózy a stanovení optimálního léčebného postupu. 

Role základních laboratorních vyšetření ale zůstává stále nezastupitelná (KO+dif, mikroskopické zhodnocení nátěru periferní krve, cytologie aspirátu kostní dřeně, histologie kostní dřeně…). Dle výsledků těchto vyšetření  jsou pak indikována  další specializovaná  vyšetření vedoucí k upřesnění diagnózy. V prezentaci  jsou uvedeny příklady nálezů v kostní dřeni u  nemocných s různými  typy krevních chorob tak,  jak je vidí  u téhož pacienta   cytologicky  hematolog  a  histologicky patolog.

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

 

 

6.2.2018 Kazuistiky III

Richard PiknerPřednášející: MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Termín: 6. 2. 2018 od 14:00hod

Téma: Kazuistiky z oblasti endokrinologie (hyperaldosteronismus, prim. hyperaratyreoza) a z praxe kostní ambulance

Vstup 
(generování certifikátu)

Záznam webináře

 

 

25.1.2018 Akutní poškození ledvin:klinicky dostupné a perspektivní diagnostické a prognostické markery

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 25. 1. 2018 od 14:00hod

Téma: Akutní poškození ledvin (AKI) je časté u hospitalizovaných pacientů a je spojeno se zvýšenou morbiditou, mortalitou a náklady. V současné době klinicky používané markery (sérový kreatinin, mikroskopické vyšetření moče, produkce moče) nejsou schopné vývoj AKI včas zachytit. V prezentaci uvedeme přehled aktuálně klinicky dostupných a potenciálně perspektivních markerů (NGAL, KIM-1, IL-18, L-FABP, IGFBP7, TIMP-2) a algoritmů pro diagnózu AKI a jejich ev. prognostický význam pro pacienta. 

Generování certifikátu 

Záznam webináře

  

  

11. 1. 2018 Jak je to s výskytem parazitů v ČR

Přednášející: MUDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Pozor změna termínu na 11. 1. 2018 od 14:00

Téma: Z médií jsme často upozorňováni, že za naše případné nespecifické potíže (únava, bolesti hlavy, bolesti svalů a klubů) mohou parazité v našem těle. Jako jistota je to prezentováno zvláště po návratu z destinací s nižším hygienickým standardem a vyšším výskytem cizopasníků (tropy, subtropy). Náš příspěvek se pokusí tuto problematiku objasnit. Posluchač se dozví, kolik těchto onemocnění se v ČR opravdu vyskytuje, co za touto klamavou reklamou vězí a proč je nesmyslné a může být i  škodlivé,  odčervování bez předchozího potvrzení parazitární infekce. 

Generování certifikátu

Záznam webináře

   

   

23. 11. 2017 Kazuistiky II

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 23. 11. 2017 od 14:00

Téma: Série zajímavých kazuistik z praxe klinického biochemika demonstrující možné chyby v preanalytické, analytické a hlavně interpretační fázi používání laboratorních výsledků.

Vstup pro generování certifikátu.

Záznam webináře


16. 11. 2017 Kyselina močová - pomáhá či škodí? II

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc

Termín: 16. 11. 2017 od 14:00

Téma: Kyselina močová pomáhá jako antioxidant, na druhé má vztah k celé řadě chorobných stavů (dna, močové kameny, urátová nefropatie aj.). V poslední době se diskutuje i vztah hyperurikémie k metabolickému syndromu, hypertenzi a dalším kardiovaskulárním chorobám.

Vstup pro generování certifikátu.

Záznam webináře 

      

  

9. 11. 2017 MedPed a novinky v léčbě dyslipidémií

Přednášející: MUDr. Hana Bernášková

Termín: 9. 11. 2017 od 14:00

Téma: Familiární hypercholesterolémie (FH) je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů. Projevuje se předčasným vznikem aterosklerózy a s ní spojených kardiovaskulárních komplikací. Dědí se autozomálně dominantně. Vyhledáváním a dispenzarizací pacientů s FH se zabývá mezinárodní projekt MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees), jehož součástí je i ČR. Cílem tohoto projektu je zajistit pacientům s FH účinnou léčbu a snížit tak riziko vzniku předčasných kardiovaskulárních příhod. Organizací péče o rodiny pacientů s FH, možnostmi léčby a činností jednoho ze specializovaných pracovišť MedPed pro dospělé ve FN Plzeň bude věnován následující webinář.  

Vstup pro generování certifikátu.

Záznam webináře 

      

      

2. 11. 2017 Kyselina močová - pomáhá či škodí?-I

Přednášející:prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Termín: 2. 11. 2017 od 14:00

Téma: V prvém webináři je probrán metabolismus kyseliny močové a jeho zvláštnosti u člověka. Kyselina močová je významným antioxidantem s řadou příznivých účinků a z tohoto hlediska člověku pomáhá.

Vstup pro generování certifikátu.

Záznam webináře

 

 

19. 10. 2017 Kazuistiky I

Jaroslav Racek - výukaPřednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Termín: 19. 10. 2017 od 14:00
Téma: Série zajímavých kazuistik z praxe klinického biochemika (hyposiderinemická anémie, metabolická alkalóza, MGUS, pseudohyperkalémie) demonstrující možné chyby v preanalytické, analytické a hlavně interpretační fázi používání laboratorních výsledků.

Vstup (generování certifikátu)


Záznam webináře

 

 


Preanalytická fáze laboratorního vyšetření – inspirace ze 4. EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase - 1. 6. 2017

 • Přednášející: MUDr. Pavel Brož
 • Termín: 1. 6. 2017 od 14:00
 • Téma: 

  Chyby v preanalytické fázi laboratorního vyšetření patří mezi nejčastější příčinu chyb a v konečném důsledku mohou vést k poškození pacienta. Zlepšení preanalytické fáze laboratorního vyšetření je zejména v posledních letech věnována zvýšená pozornost a na tuzemských i zahraničních setkáních je jí věnováno více prostoru. Právě jednou z akcí zaměřenou čistě na preanalytickou fázi byla EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase v Amsterdamu probíhající ve dnech 24.-25.3.2017. Cílem webináře je v krátkém přehledu provést posluchače jednotlivými bloky konference a vyzdvihnout nejzajímavější témata (POCT analyzátory, diagnostic pathways, rostoucí požadavky na četnost laboratorních vyšetření, opatření na úrovni nemocnice…). V konečné fázi webináře je očekávána diskuze se zamyšlením nad případnou implementací do vlastního laboratorního provozu.

 • Záznam webináře není bohužel (z technických důvodů) k dispozici.

Kardiomarkery v klinické praxi: hypersenzitivní troponiny, natriuretické peptidy, ST-2, GDF-15

Srdce


 • Přednášející: MUDr.Daniel Rajdl, Ph.D.
 • Termín: 20. 4. 2017
 • Téma:

  Webinář provede posluchače aktuálními doporučeními pro diagnostiku akutního koronárního syndromu a srdečního selhání. Zaměříme se především na laboratorní biomarkery - jejich racionální indikaci, interpretaci a omezení v kontextu odborných doporučení a s výhledem na možné použití novějších markerů (ST-2, GDF-15).

 • Klíčová slova: hypersenzitivní troponiny, natriuretické peptidy, ST-2, GDF-15
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)


Diagnostika hereditárního angioedému

 Heredit%C3%A1rn%C3%AD%20angioed%C3%A9m.J

 • Přednášející: MUDr. Jana Hanzlíková
 • Termín: 6. 4. 2017
 • Téma: Hereditární angioedém (HAE) patří mezí vzácná onemocnění, na které je nutné myslet při vyšetřování pacientů s angioedémy.  Webinář bude zaměřen na zlepšení  včasné diagnostiky HAE. V úvodu bude vysvětlena patofyziologie HAE a budou popsány typické klinické projevy HAE. Další část bude věnována laboratornímu vyšetření při stanovení diagnózy HAE a nové nomeklatuře HAE a  poslední část bude věnována léčbě HAE.
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

Tuberkulóza - laboratorní diagnostika, epidemiologie, doporučení

Art%20ve%20sputu.JPG

 • Přednášející: MUDr. Jana Amlerová
 • Termín: 23. 3. 2017
 • Téma: Přestože patří Česká republika k zemím s nízkým výskytem tuberkulózy (TB) - incidence v posledních pěti letech menší než 6 nových případů ročně na 100 000 obyvatel, je tato problematika stále aktuální. Jde o onemocnění epidemiologicky závažné a sledované.

  Problematika tuberkulózy je diskutována v souvislosti s migrací obyvatel, s ošetřováním sociálně vyčleněných pacientů (bezdomovci, alkoholici apod.) a také v souvislosti s ukončením plošného očkování proti TB. Objevují se i zajímavé kazuistiky pacientů s TB z hlediska diagnostiky, průběhu onemocnění i léčby. Webinář seznámí účastníky se základy laboratorní diagnostiky TB a mykobakteriálních onemocnění, s epidemiologickou situací v ČR, Evropě i ve světě, s riziky importu TB migranty a s vhodným postupem zdravotnických pracovníků při suspektním výskytu TB u pacientů. 

 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

Algoritmus vyšetřování anémií

Algoritmus vyšetřování anémií - 23. 2. 2017


 • Přednášející: MUDr. Jitka Šlechtová
 • Termín: 23. 2. 2017
 • Téma: 
  Anémie je velmi často se vyskytující chorobný stav, provázený poklesem hemoglobinu (Hb) a hematokritu (Htk) pod fyziologickou mez danou věkem a pohlavím. Hodnocení počtu ery nemá praktický význam. Např. perniciózní anémie s velmi nízkým počtem velkých erytrocytů může mít vyšší Hb než těžká sideropenická anémie s normálním počtem malých erytrocytů. Klinické projevy anémií souvisejí s poruchou prokrvení tkání a jejich nedostatečným zásobením kyslíkem. Intenzita příznaků závisí nejen na tíži anémie, ale i na rychlosti jejího vzniku. Anémie můžeme dělit podle několika kritérií : morfologického, etiopatogenetického  nebo i podle počtu retikulocytů. Abychom mohli anémii dobře rozpoznat a pacienta dobře léčit, musíme si na počátku vyšetřování položit několik zásadních otázek a dobře zhodnotit periferní krevní obraz.
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)