Topic outline

 • Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou


  • Základní informace

   Přednášející: Ing. Ivana Korelusová

   Termín: 6.5.2021 ve 14:00
   Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

   Téma:
   Sdělení je zaměřeno především na vyšetřování koagulační aktivity faktoru VIII (FVIII:C) v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň. Nízké hodnoty FVIII:C signalizují značné riziko rozvoje krvácení, naopak vysoké hodnoty ukazují na riziko trombofilní. Stanovení FVIII:C  provádíme jednofázovou koagulační metodou (OSA) a v rámci monitorování léčby hemofilie A také doporučenou chromogenní dvoufázovou metodou (CSA). Obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení a měly by poskytovat srovnatelné výsledky. Chromogenní stanovení úzce souvisí se zaváděním rekombinantních koncentrátů FVIII s prodlouženým účinkem (EHL) a se širším používáním rekombinantních koncentrátů FVIII u dosud neléčených dětských hemofiliků (PUPs). Metodika vyšetření pacientů s hemofilií A  se odvíjí od typu léčby, laboratoř musí znát typ podávaného koncentrátu. Výsledky farmakokinetiky naznačují nutnost monitorace   konkrétním testem, který uvádí výrobce léku. Další možností je monitorování léčby doporučenými validovanými testy výrobci koagulometrů a diagnostik. Chromogenní metodiky jsou sice nákladnější, ale u vyšetření většiny preparátů s modifikovanou molekulou FVIII dávají přesnější výsledky. Jejich nespornou výhodou je eliminace interferencí antifosfolipidových protilátek při koagulačních stanoveních, při kterých dochází k falešnému prodloužení koagulačních časů.

   Webinář můžete sledovat po kliknutí na tento odkaz (v Microsoft Teams)