Topic outline

 • Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

  Přednášející: Ing. Ivana Korelusová - ÚKBH - hematologie

  Termín: 6.5.2021 ve 14:00

  Počet kreditů ČLK: 2
  Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

  Téma: Sdělení je zaměřeno na vyšetřování koagulační aktivity faktoru VIII (FVIII:C) v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň. Stanovení FVIII:C stále provádíme jednofázovou koagulační metodou (OSA) a v rámci monitorování léčby hemofilie A také doporučenou chromogenní dvoufázovou metodou (CSA). Obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení. Chromogenní stanovení úzce souvisí se zaváděním rekombinantních koncentrátů FVIII s prodlouženým účinkem (EHL). Způsob vyšetření FVIII u pacientů s hemofilií A se odvíjí od typu léčby, laboratoř musí znát typ podávaného koncentrátu. Výrobce léku doporučuje i příslušné testy ke stanovení hladiny FVIII. Úzká spolupráce klinika a laboratorního pracovníka je tedy nezbytná. Při použití jednofázového koagulačního stanovení FVIII na základě APTT mohou být výsledky FVIII:C ovlivněny jak typem APTT reagencie, tak referenčním standardem použitým v testu. Cílem zavedení nové metodiky je co nejspolehlivější stanovení zejména bazální hladiny FVIII u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni moderní profylaxí.

  Celková délka studia jsou 1-2 hodiny
  Podmínky absolvování kurzu:

  1. zhlédnutí záznamu webináře
  2. absolvování testu • Test

  Pro splnění testu je nutné získat min. 3 z 5 bodů.

 • Certifikát

  Certifikát bude automaticky zpřístupněn po splnění podmínek absolvování kurzu

  • Jak citovat tento kurz

   Ing. Ivana Korelusová: Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou PO>STUDIUM [online] 6. května 2021 , poslední aktualizace 6. května 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=608 ISSN 1803-8999.