O portálu

Jsme jediná univerzitní online platforma v ČR, která nabízí kvalitní postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví.

Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice.

Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons.  Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

Hlavní aktivity
 • Webináře
 • Produkce a postprodukce záznamů z odborných seminářů a konferencí
 • Tvorba akreditovaných online kurzů
 • Publikace odborných novinek
 • Vzdělávací programy pro laboratoře a nemocnice
 • e-learningové kurzy na míru
 • záznamy odborných konferencí, videokonference, webináře
 • odborné konzultace
 • přednášky


Jsme portál se silnou uživatelskou základnou a multioborovou působností.

 • 3 300+ registrovaných uživatelů
 • 2 800+ vydaných certifikátů
 • 200+ vzdělávacích kurzů
 • Každoročně pořádáme alespoň 10 webinářů, nový obsah se v portálu objevuje minimálně každých 14 dní

Výhody registrace

Registrace do portálu je zdarma a umožní Vám:

 • individualizaci studia - můžete sledovat Váš pokrok v kurzu, nastavit si vzhled prostředí (viditelnost postranních bloků, ukládání vlastních souborů, publikace informací o sobě ...)
 • testovat se - testy jsou jednou z nejefektivněších forem zapamatování si informací a dávají uživateli zpětnou vazbu, zda udržel důležité informace
 • získat certifikáty - pro formální zakončení kurzů a získání kreditů celoživotního vzdělávání slouží generování certifikátů. Více informací k poplatkům za certifikáty najdete zde.
 • komentovat a vkládat diskusní příspěvky - registrovaný uživatel může publikovat své názory, komentovat příspěvky ostatních, zadávat dotazy konzultantům
 • vytvářet obsah - například psát vlastní blog, publikovat článek nebo odbornou novinku

Registrace je jednoduchá, automatizovaná a nezabere více než 3 minuty.
Registrovat se můžete zde.

Spolupracující instituce

Ústav klinické biochemie a hematologie, LF UK a FN v Plzni
Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice, a.s.
Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav
NRI pro virové hepatitidy a AIDS, Státní zdravotní ústav
Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno


Historie projektu

Portál vznikl v roce 2008 jako iniciativa Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Klatovské nemocnice a.s. a firmy Abbott Diagnostics s.r.o. Česká republika pod názvem CEVA. V roce 2009 získal projekt CEVA ISSN a od roku 2014 je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. V roce 2019 došlo k přejmenování na PO>STUDIUM.


Last modified: Středa, 26 květen 2021, 10:53