Zpřístupněním portálu a tvorbou kurzů na míru usnadňujeme společnostem splnit povinnost zajištění vzdělávání pro své zaměstnance. Široká nabídka a možnosti portálu jsou nad rámcem povinnosti zaměstnavatele – stává se také zajímavým zaměstnaneckým benefitem. Vlastními kurzy v portálu firmy optimalizují interní procesy – například adaptaci na nové procesy, postupy v laboratoři nebo jiné povinné školení.

Ceny:

  • Celoroční přístup do všech kurzů pro 1 osobu včetně možnosti generovat certifikáty - 2 500 Kč
  • Pokud máte zájem o přístup pro skupinu zaměstnanců nebo pro všechny zaměstnance, rádi vám připravíme nabídku na míru. Napište nám na email postudium@lfp.cuni.cz. Spojíme se s vámi a připravíme nabídku dle potřeb vaší společnosti.

Benefity:

  • Tvoříme kurzy dle potřeb společností. Může se jednat o adaptační proces nového zaměstnance do společnosti, adaptaci na pracoviště nebo konkrétní medicínské téma
  • Portál personalistům umožňuje sledování plnění aktivit zaměstnanců
  • Vzdělávací platforma je k dispozici online, bez nutnosti instalací.
Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Na přípravě obsahu spolupracuje s odborníky z různých dalších institucí, například z Fakultní nemocnice Plzeň.


Kontakt pro firemní spolupráce:
Ing. Alžběta Havlíčková, koordinátorka projektu PO˃STUDIUM, +420 377 593 489, alzbeta.havlickova@lfp.cuni.cz

Reference:

  • Laboratoře synlab – kurzy na portálu PO˃STUDIUM jsou nástrojem pro zajištění adaptačního procesu sester a laborantek, dále pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců; spolupráce od r. 2015
  • Fakultní nemocnice Plzeň – vzdělávání laborantů a lékařů od r. 2008
  • Thomayerova nemocnice – vzdělávání lékařů a zdravotních laborantů od r. 2018
  • OKB Privamed Plzeň
  • The Binding Site s.r.o. – partner v oblasti tvorby kurzů zaměřených na téma včasné diagnostiky mnohočetného myelomu

Accreditation

  Courses and events are accredited by the Czech Medical Chamber. You can get a certificate with credits online.  

Availability

  We systematically deliver up-to-date professional information in the form of courses, webinars and recordings from conferences. 

Quality

  The content is created by renowned experts, using the most effective pedagogical principles. 

Academic background

  The guarantor is the independent and respected Faculty of Medicine in Pilsen.