Topic outline

 • Uroteliální karcinom: problémy klasifikace, gradingu a stagingu. Jak to všechno ovlivní osud a léčbu pacienta?

  Přednášející: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

  Proběhlo: 25.2.2021 od 14:00

  UC patří k velmi častým nádorům genitourinárního traktu. Jde o nádor, který má jasný vztah ke kouřeni, dokonce někteří autoři uvádějí, že jde o nádor s kouřením spjatý těsněji, než karcinomy plic.

  Klasifikace je komplikovaná, naštěstí management pacienta se u jednotlivých podtypu příliš neliší. Bohužel, komplikované je i určení gradu a stage a to zejména v cystoskopických biopsiích. Naopak tyto položky naprosto zásadně ovlivňují léčbu.

  V současnosti existuje morfologicko-genetická klasifikace, která je široce diskutovaná a mohla by přispět k rozřešení výše uvedených problémů.


  Celková délka studia jsou 1-2 hodiny. Pro získání certifikátu musíte splnit následující podmínky:

  • zhlédnutí záznamu z webináře 
  • úspěšně absolvovat test
  Po splnění těchto podmínek si budete moci vygenerovat certifikát o absolvování.


 • Test

  Pro splnění testu je nutné získat min. 3 z 5 bodů.
 • Certifikát

  Certifikát bude automaticky zpřístupněn po splnění podmínek absolvování kurzu

  • Jak citovat tento kurz

   prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.Uroteliální karcinom: problémy klasifikace, gradingu a stagingu. Jak to všechno ovlivní osud a léčbu pacienta? PO>STUDIUM [online] 25. února 2021 , poslední aktualizace 25. únor 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=598 ISSN 1803-8999.