Topic outline

 • Diagnostika potravinové alergie

  Prevalence potravinové alergie (PA) v posledních desetiletích dramaticky narůstá. V současné době jí trpí 6-8% dětí a 3-5% dospělých. Potraviny jsou nejčastější příčinou anafylaxe v dětském věku a jednou   nejčastějších příčin u dospělých. Spektrum potravin, které mohou spustit alergickou reakci, se rozšiřuje se změnami stravovacích zvyklostí a jsou popisovány reakce na dříve velmi neobvyklé alergeny (různé druhy exotického ovoce, červené maso aj.). Stále častěji se také setkáváme s pacienty, kteří trpí tzv. multiproteinovými alergiemi (reakce na více potravin). V souvislosti s potravinovou alergií jsou popisovány nové diagnózy, např. potravinou indukovaná enterokolitida (FPIES) nebo eozinofilní ezofagitida (EoE). 

  V  současné době neexistuje kauzální léčba potravinové alergie a klíčovým opatřením stále zůstává pouze eliminační dieta. Ta může zásadním způsobem ovlivňovat jak kvalitu života pacienta, tak jeho nutriční status. Správné stanovení diagnózy PA a správné nastavení eliminační diety je z tohoto důvodu velmi důležité.  

  Základním diagnostickým nástrojem zůstává anamnéza – nezbytný by měl být průkaz opakované vazby konkrétních obtíží na konzumaci konkrétní potraviny. U reakcí mediovaných IgE-protilátkami je vhodné provedení kožních prick testů a odběrů krve ke stanovení specifických protilátek ve třídě IgE. V současné době máme k dispozici jak stanovení IgE protilátek proti jednotlivým potravinám (mléko, vejce, arašíd aj.), tak proti jednotlivým bílkovinám dané potraviny. Tato tzv. molekulární diagnostika nebo diagnostika pomocí složek umožní zjistit, na který alergen potraviny pacient reaguje. Z konkrétního profilu senzibilizace lze pak odhadnout jak závažnost reakce, tak potenciálně zkříženě reagující potraviny. Pomocnou metodou u non-IgE mediovaných reakcí jsou pak náplasťové testy s potravinou. Klíčové pro definitivní stanovení diagnózy jak IgE, tak zejména non-IgE reakcí, jsou tzv. eliminačně-expoziční testy. Ty spočívají v kontrolovaném podání potraviny a sledování případné reakce po jejím požití. Do diagnostiky potravinové alergie naopak v žádném případě nepatří stanovení specifických protilátek ve třídě IgG případně IgG4, jakkoli je často (bohužel i alergology) indikováno.  

  Pro získání certifikátu odpovězte na otázky v prezentaci, klikněte na hvězdičku a následně na "Submit answers".
  Návod H5p

 • Certifikát

  Certifikát si budete moci vygenerovat po shlédnutí záznamu webináře a úspěšném zodpovězení testových otázek přímo ve videu.

  Podmínky získání certifikátu webináře