Topic outline

 • Základní informace

  Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

  Termín: 22.4.2021 ve 14:00

  Téma:
  Imunochemické metody slouží v klinických laboratořích běžně ke stanovení antigenů i protilátek. Namátkou můžeme jmenovat hormony, léky, vitaminy, kardiomarkery, kostní markery, tumorové markery a řadu dalších antigenů. Z protilátek to jsou nejen ty, které doprovázejí infekční onemocnění, ale i autoprotilátky. Výhodou je vysoká citlivost metod, jednoduchost provedení na automatickém analyzátoru a rychlé získání výsledku. Z podstaty imunochemických reakcí se však někdy objeví výsledek, který neodpovídá skutečné koncentraci měřeného analytu a může vést uvažování lékaře při stanovení diagnózy nesprávným směrem. Obsahem webináře jsou tři kazuistiky, které ilustrují tuto problematiku a ukazují, jak důležitá je znalost principu stanovení pro interpretaci výsledku.


  Celková délka studia jsou 1-2 hodiny. Pro získání certifikátu musíte splnit následující podmínky:

  • zhlédnutí záznamu z webináře 
  • úspěšně absolvovat test
  Po splnění těchto podmínek si budete moci vygenerovat certifikát o absolvování.


 • Test

  V testu je jedna nebo více možností správně. Pro získání bodu, musejí být zaškrtnuty všechny správné odpovědi. Úspěšné splnění testu je, pokud získáte minimálně 5 z 7 bodů.

 • Certifikát

  Certifikát bude automaticky zpřístupněn po splnění podmínek absolvování kurzu

  • Jak citovat tento kurz

   prof. MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc.: Když vás imunochemie zavede na scestí. PO>STUDIUM [online] 22. duben 2021, poslední aktualizace 22. duben 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=599. ISSN 1803-8999.