Topic outline

 • Základní informace

  Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

  Termín: 20.5.2021 ve 14:00

  Téma:
  Imunochemické metody slouží v klinických laboratořích běžně ke stanovení antigenů i protilátek. Namátkou můžeme jmenovat hormony, léky, vitaminy, kardiomarkery, kostní markery, tumorové markery a řadu dalších antigenů. Z protilátek to jsou nejen ty, které doprovázejí infekční onemocnění, ale i autoprotilátky. Výhodou je vysoká citlivost metod, jednoduchost provedení na automatickém analyzátoru a rychlé získání výsledku. Z podstaty imunochemických reakcí se však někdy objeví výsledek, který neodpovídá skutečné koncentraci měřeného analytu a může vést uvažování lékaře při stanovení diagnózy nesprávným směrem. Obsahem webináře jsou tři kazuistiky, které ilustrují tuto problematiku a ukazují, jak důležitá je znalost principu stanovení pro interpretaci výsledku.


  Webinář můžete sledovat po kliknutí na tento odkaz (v Microsoft Teams).

 • Jak citovat tento kurz

  prof. MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc.: Když vás imunochemie zavede na scestí. PO>STUDIUM [online] 20. květen 2021, poslední aktualizace 20. květen 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=599. ISSN 1803-8999.