Topic outline

 • AIHA očima transfuziologa

  Přednášející: MUDr. Petra Šlechtová MBA, primářka Transfuzního oddělení FN Plzeň 

  Proběhlo: 12.11.2020 od 14:00

  AIHA

  Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) je snad kromě raritních antierytrocytárních protilátek pro laboranty a lékaře transfuzních oddělení nejobávanější diagnózou zjištěnou u pacientů, kteří potřebují krevní převod. Nejčastější je výskyt tohoto onemocnění ve formě sekundární, typu WAIHA u pacientů s hematologickými malignitami. Jedná se většinou o polytransfundované pacienty, kdy opakovaný obtížný až nemožný výběr kompatibilní krve přináší časovou i stresovou zátěž na personál krevních skladů a laboratoří. Můj příspěvek se pokusí tuto problematiku objasnit. Posluchač se dozví, jaká je etiopatogeneze onemocnění, jaké jsou mechanismy destrukce erytrocytů, charakteristiku jednotlivých typů AIHA , imunohematologické nálezy a zejména laboratorní postupy a transfuzní aspekty nutné pro získání co nejpřesnějších výsledků k zajištění bezpečné hemoterapie. 

  Pro získání certifikátu odpovězte na otázky v prezentaci, klikněte na hvězdičku a následně na "Submit answers".

  Návod H5p


 • Prezentace & test


 • Certifikát

  Certifikát si budete moci vygenerovat po shlédnutí záznamu webináře a úspěšném zodpovězení testových otázek přímo ve videu.

  Podmínky získání certifikátu webináře