Topic outline

 • Závislost na tabáku a možnosti odvykání

  Přednášející: MUDr. Hana Bernášková Zavislost na tabaku
  Ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření, ÚKBH FN Plzeň-Lochotín 

  Proběhlo: čtvrtek, 22.10.2020 

  Závislost na tabáku je samostatná nemoc s kódem diagnózy F.17, která se v ČR podílí přibližně na každém 6. úmrtí. Zvyšuje výskyt některých malignit, zhoršuje průběh kardiovaskulárních onemocnění a zánětů, vyvolává poruchy imunity, způsobuje gynekologické a porodnické komplikace a další závažná poškození zdraví. Jedná se o závislost, kterou je možné u spolupracujícího pacienta – kuřáka ovlivnit důslednou edukací spojenou s farmakologickou intervencí. Předkládaná prezentace se zmiňuje o historii kouření, popisuje vliv tabákového kouře na lidské tělo a zabývá se současnými možnostmi léčby této závislosti.

 • Certifikát

  • Jak citovat tento kurz

   MUDr. Hana Bernášková.Závislost na tabáku a možnosti odvykání. PO>STUDIUM [online] 22. říjen 2020 , poslední aktualizace 22. říjen 2020 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=582. ISSN 1803-8999.