Topic outline

 • Nová strategie v odběru hemokultur

  Přednášející: MUDr. Tamara Bergerová

  Proběhlo: čtvrtek 6.2.2020

  Hemokultivace zůstává i v současné době klíčovým vyšetřením k objasnění etiologie septických stavů. Cílem vyšetření je průkaz živého mikroorganismu, u kterého je možno stanovit citlivost  k antibiotikům, případně i další důležité vlastnosti, které mohou ovlivnit průběh a terapii.  

  Senzitivita hemokultivačního vyšetření je závislá na množství odebrané krve. Koncentrace bakterií v krvi je i při probíhající sepsi velmi nízká. Kritickým faktorem úspěšnosti hemokultivačního vyšetření je tedy odběr dostatečného množství krve. Tradiční schéma doporučující samostatné odběry v různých intervalech je až na malé výjimky překonáno. Výhodou tzv. „single sample strategy“, tedy odběr celého doporučeného množství najednou, je především zajištění dostatečného objemu krve, menší zátěž personálu a uvádí se i nižší pravděpodobnost kontaminace, případně její snazší vyloučení.  

  Pro získání certifikátu odpovězte na otázky v prezentaci, klikněte na hvězdičku a následně na "Submit answers".

  Návod H5p
 • Certifikát

  Certifikát si budete moci vygenerovat po shlédnutí záznamu webináře a úspěšném zodpovězení testových otázek přímo ve videu.

  Podmínky získání certifikátu webináře