Topic outline

 • Diabetes mellitus & laboratorní vyšetření

  Kurz se věnuje diabetu mellitu, nejčastějšímu endokrinologickému onemocnění. Kurz předpokládá základní znalosti studentů o diabetu a inzulinu – typy diabetu a jeho klinické i laboratorní známky, účinek inzulinu apod. Podrobně je rozebrána diagnostika diabetu pomocí glykémie nalačno i po zátěži (glukózový toleranční test) a vysvětlen pojem prediabetes. Je zmíněna důležitost správné konzervace krve před stanovením glykémie a zmíněny principy stanovení glykémie. Následují principy laboratorní kontroly diabetika; největší důraz je kladen na stanovení glykovaného hemoglobinu a je vysvětlen pojem glykace. Je popsán význam selfmonitoringu pro léčbu diabetiků. Kapitola končí přehledem komplikací diabetu včetně jejich příčin; je zmíněn význam sledování albuminurie pro včasné odhalení hrozících pozdních komplikací diabetu, zejména diabetické nefropatie. Stručně jsou charakterizovány hlavní skupiny léků užívaných v léčbě diabetu ve vztahu k biochemickému podkladu jejich působení. Kapitola končí přehledem hlavních příčin hypoglykémie.

  Absolvování celého kurzu vám zabere přibližně 7,5 hodin (45 min.), podmínky absolvování jsou uvedeny u jednotlivých materiálů.

  Kurz je hodnocen 3 kredity ČLK.
  Kontakt na autora
  : prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.; racek@fnplzen.cz
  Kontakt na technickou podporu:  +420 377 593 489, postudium@lfp.cuni.cz

  Výsledky učení

  Student charakterizuje regulaci metabolismu glukózy a způsoby konzervace krve před stanovením glykémie. Vyjmenuje příčiny diabetu a uvede způsoby diagnostiky diabetu. Navrhne metody sledování léčby diabetika (jednorázová glykémie, selfmonitoring, glykemický profil, dlouhodobá kompenzace). Vysvětlí princip glykace a úlohu stanovení glykovaného hemoglobinu v posouzení dlouhodobé kompenzace diabetika. Vyjmenuje komplikace diabetu a vysvětlí význam sledování albuminurie pro prevenci diabetické nefropatie.

 • Studijní text

 • Prezentace

 • Test & certifikát

  • Receive a grade Receive a passing grade

   Za úspěšné absolvování testu se považuje 80 % a více.

   Absolvování této aktivity vám zabere cca 45 minut.

 • Evaluace kurzu

  Po absolvování celého elektronického kurzu odpovězte prosím na několik otázek v následujícím dotazníku. Vaše odpovědi budou cenným podnětem k dalšímu zdokonalování studijních materiálů a kurzu jako celku.
 • Jak citovat tento kurz

  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: Diabetes mellitus & laboratorní vyšetření. PO>STUDIUM [online] 30. prosinec 2020, poslední aktualizace 30. prosinec 2020 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=590. ISSN 1803-8999.