Kazuistika 2 - Diabetik s hemochromatózou

Přibližně 7minutová prezentace kazuistiky se vloženými otázkami.
Zodpovězení otázek v prezentaci je součástí podmínek k získání certifikátu. Musíte získat 1,5 bodu z maximálních 2.

Absolvování této aktivity vám zabere cca 30 minut.