1. Úvod

Diabetes mellitus je závažné metabolické onemocnění, jehož incidence jeví ve vyspělých, ale i v rozvíjejících se zemích stále rostoucí tendenci. Zatímco před 30 lety bylo v Československu asi 4 % diabetiků, dnes jejich podíl na celkové populaci České republiky přesáhl 8,5 %; je přitom pravděpodobné, že asi 5 % procent osob má diabetes, aniž by o tom věděli, dalších 5 % má tzv. prediabetes. Odhaduje se, že během následujících 20 let vzroste počet diabetiků v rozvinutých zemích o dalších 20 %, v rozvíjejících zemích až o 70 %. Při zachování současného trendu bude např. v USA v r. 2050 třetina populace trpět diabetem. Příčinou je zejména nezdravý životní styl a rostoucí podíl obézních osob. Trend ve vývoji počtu diabetiků ve světě a jeho aproximaci do r. 2030 ukazuje následující obrázek.

Trend vývoje počtu diabetiků ve světě

Diabetes mellitus je onemocnění velmi závažné z hlediska možných komplikací, které zkracují život nemocného a navíc nadměrně finančně zatěžují zdravotní systém. Nesmírně důležitá je včasná diagnostika onemocnění: odhaduje se totiž, že v současnosti 20 – 30 % čerstvě diagnostikovaných nemocných má již pozdní komplikace diabetu. Protože ty se rozvíjejí postupně, po sedmi i více letech trvání onemocnění, mohl být diabetes u těchto osob rozpoznán již před řadou let a následně i adekvátně léčen. Laboratorní vyšetření hraje zásadní roli:

  • v diagnostice onemocnění; 
  • v kontrole průběhu a úspěchu léčby; 
  • při včasném odhalení hrozících komplikací.