Kazuistika 1 - Dekompenzovaný diabetik

Přibližně 15minutová prezentace kazuistiky se vloženými otázkami.
Zodpovězení otázek v prezentaci je součástí podmínek k získání certifikátu. Musíte získat 5 bodů z maximálních 6.

Absolvování této aktivity vám zabere cca 50 minut.