Zpřístupněním portálu a tvorbou kurzů na míru usnadňujeme společnostem splnit povinnost zajištění vzdělávání pro své zaměstnance. Široká nabídka a možnosti portálu jsou nad rámcem povinnosti zaměstnavatele – stává se také zajímavým zaměstnaneckým benefitem. Vlastními kurzy v portálu firmy optimalizují interní procesy – například adaptaci na nové procesy, postupy v laboratoři nebo jiné povinné školení.

Ceny:

  • Celoroční přístup do všech kurzů pro 1 osobu včetně možnosti generovat certifikáty - 2 500 Kč
  • Pokud máte zájem o přístup pro skupinu zaměstnanců nebo pro všechny zaměstnance, rádi vám připravíme nabídku na míru. Napište nám na email postudium@lfp.cuni.cz. Spojíme se s vámi a připravíme nabídku dle potřeb vaší společnosti.

Benefity:

  • Tvoříme kurzy dle potřeb společností. Může se jednat o adaptační proces nového zaměstnance do společnosti, adaptaci na pracoviště nebo konkrétní medicínské téma
  • Portál personalistům umožňuje sledování plnění aktivit zaměstnanců
  • Vzdělávací platforma je k dispozici online, bez nutnosti instalací.
Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Na přípravě obsahu spolupracuje s odborníky z různých dalších institucí, například z Fakultní nemocnice Plzeň.


Kontakt pro firemní spolupráce:
Ing. Alžběta Havlíčková, koordinátorka projektu PO˃STUDIUM, +420 377 593 489, alzbeta.havlickova@lfp.cuni.cz

Reference:

  • Laboratoře synlab – kurzy na portálu PO˃STUDIUM jsou nástrojem pro zajištění adaptačního procesu sester a laborantek, dále pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců; spolupráce od r. 2015
  • Fakultní nemocnice Plzeň – vzdělávání laborantů a lékařů od r. 2008
  • Thomayerova nemocnice – vzdělávání lékařů a zdravotních laborantů od r. 2018
  • OKB Privamed Plzeň
  • The Binding Site s.r.o. – partner v oblasti tvorby kurzů zaměřených na téma včasné diagnostiky mnohočetného myelomu

Akreditace

 Kurzy a akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. Osvědčení s kredity získáte online.  

Dostupnost

 Systematicky přinášíme aktuální odborné informace formou kurzů, webinářů a záznamů z konferencí.  

Kvalita

 Obsah tvoří renomovaní odborníci, s použitím nejefektivnějších pedagogických principů.  

Akademické zázemí

 Garantem je nezávislá a respektovaná Lékařská fakulta v Plzni.