Akutní leukémie

Obsahuje 8 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

6. Prognostické faktory

Jedná se o znaky vyskytující se v morfologickém, flowcytometrickém nebo genetickém vyšetření. Tyto faktory se vyšetřují vždy při záchytu nemoci, většinou hromadným vyšetřením (např. při záchytu akutní myeloidní leukémie se provede panel pro AML obsahující cca 15 typů prognostických znaků). Dle výsledků pak určujeme další postup a typ léčby.

Např.:

  • 60letý pacient s novou AML - vyjdou nepříznivé prognostické markery, pacient s více nemocemi - nezahajujeme intenzivní léčbu, pouze dle potíží nemocného
  • 62letý pacient s AML – vyjdou pozitivní znaky – zde naopak zahájíme intenzivní léčbu s cílem pacienta vyléčit

Není důležité jak je pacient starý, ale důležité je dát dohromady věk, celkovou  kondici pacienta,  přidružené choroby a samozřejmě výsledek vyšetření.