Akutní leukémie

Obsahuje 8 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

1. Definice

Akutní leukémie je zhoubné onemocnění krvetvorby postihující buňky kostní dřeně. Vlastní příčina nemoci není zatím známa, ale je patrná souvislost  s předchozí chemoterapií a ozářením a u pacientů s genetickými vadami (např. Downův syndrom, Klinefelterův syndrom a jiné...). V podstatě dojde ke zmnožení nezralých („dceřiných”) buněk kostní dřeně a tím dojde postupně k útlaku ostatních krvetvorných řad - zjednodušeně řečeno dceřiné buňky utlačí populaci mateřskou, která již dále nemůže plodit zdravé buňky. Bohužel dceřiné buňky jsou nevyspělé a tedy nefunkční, což vede k poruchám imunity, krevní srážlivosti a pod.

Nejvyšší výskyt nad 65 let věku (15-17/100 000), celkově je výskyt kolem 2-4/100 000 lidí. Je samozřejmě i rozdílný výskyt leukémií podle věku, např. ALL je typická pro dětský věk a má v mladším věku lepší prognózu.