Osnova témat

 • Hematoonkologie

  Celková délka studia je 6 hodin (1 h = 45 min)
  Podmínky absolvování kurzu jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.


  Kontakt:
  V případě technických potíží se obraťte na postudium@lfp.cuni.cz.
  Pro komunikaci s autorkou kurzu používejte e-mailovou adresu jungovaa@fnplzen.cz.

 • Studijní texty
  1
  2
  Prezentace
  1
  2
  Testy & certifikát
  •••
  Jak citovat tento kurz
  •••
 • Studijní text - Mnohočetný myelom

  Mnohočetný myelom představuje stav, kdy v kostní dřeni dochází k přemnožení plazmatických buněk. Tato choroba má rovněž několik variant rozdílně reagujících na terapii. Obecně se ovšem jedná o diagnózu s nepříznivým vývojem a špatnou prognózou. Velká část pacientů dospěje k určitému stupni poškození ledvin.

  Studijní text si musíte zobrazit, abyste splnili podmínky absolvování.

 • Studijní text - Akutní leukémie

  Akutní leukémie představují pro hematologa širokou diferenciální diagnostiku. Zahrnují jednotky, které jsou pro pacienty smrtelné, i takové, které léčíme poměrně úspěšně. Volba i účinek terapie velmi úzce u těchto chorob koreluje s věkem. Maximálním možným zestručněním se pokusím Vám nabídnout náhled na tyto choroby pomocí klinických symptomů, laboratorních ukazatelů, případně některých cytologických a genetických znaků. Zjednodušená léčebná schémata mají sloužit k zevrubné představě o terapeutických postupech.

  Studijní materiál si musíte zobrazit, abyste splnili podmínky absolvování.

 • Mnohočetný myelom

  Pro splnění podmínek pro certifikát musíte tuto prezentaci zhlédnout.


  • Akutní leukémie

   Pro splnění podmínek pro certifikát musíte tuto prezentaci zhlédnout.


   • Závěrečné testy & certifikát

    Certifikát bude automaticky zpřístupněn po splnění podmínek absolvování kurzu.

   • Jak citovat tento kurz

    MUDr. Alexandra Jungová: Hematoonkologie. PO>STUDIUM [online] 8. 2. 2018, poslední aktualizace 3. 6. 2022 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=413. ISSN 1803-8999.