Akutní leukémie

Obsahuje 8 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

5. Diferenciální diagnostika

Jaké stavy mohou mít podobné klinické či laboratorní příznaky? Důležité je komplexní zhodnocení nálezů - tzn. klinika + laboratoř + ostatní vyšetření

5.1. Leukopénie- pokles leukocytů pod 4 × 109/l, méně častá varianta

  • Aplastická anémie- v podstatě útlum kostní dřeně, chybí zde všechny krevní složky (v KO např. leuko 1,4 × 109/l, hemoglobin 74 g/l, trombo 45 × 109/l, bez blastů v differenciálu) - odlišení podrobným vyšetřením kostní dřeně včetně trepanobiopsie, nejsou zde blasty
  • Léky způsobené poškození kostní dřeně - vypadá stejně jako aplastická anémie, ale v anamnéze je patrné užívání toxických léků - typicky methotrexát, některá antiepileptika...
  • Myelodysplastický syndrom (MDS) - porucha vyzrávání kostní dřeně - v KO opět pokles častěji ve více řadách, odlišíme opět vyšetřením kostní dřeně - zde hranice počtu blastů max. do 20 %
  • Některé lymfomy - např. hairy cell leukémie = vlasatobuněčná leukémie - vzácnější onemocnění

5.2. Leukocytóza- zvýšení leukocytů nad 10 × 109/l, častější varianta

  • Infekční stavy, sepse - dochází ke zvyšování hlavně leukocytů, později i trombocytů, v diferenciálu by neměly být blasty, je naopak velmi četné zastoupení tyčí a segmentů
  • Myeloproliferativní onemocnění (např. chronická leukémie) - zde většinou výrazný nárůst leukocytů (např. až 450 × 109/l),s přítomností všech vývojových variant v diffu (myelocyty, metamyelocyty aj.), blasty tvoří do 5 % celkové buněčnosti
  • Myelodysplastický syndrom (MDS) - porucha vyzrávání kostní dřeně - v KO opět pokles častěji ve více řadách, odlišíme opět vyšetřením kostní dřeně - zde hranice počtu blastů max. do 20 %