Akutní leukémie

Obsahuje 8 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

2. Rozdělení leukémií dle morfologie


 • Akutní myeloidní leukémie (AML) - nemoc vzniklá z granulocytární linie
 • Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) - nemoc vzniklá z lymfocytární linie
 • Akutní bilineární leukémie (ABL) - vzácná, vzniká z obou linií najednou

2.1. Akutní myeloidní leukémie

Morfologická klasifikace dle FAB klasifikace - podtyp je určen tvarem a typem buňky z myeloidní linie - samotný podtyp (kromě M3) nemá příliš prognostický význam, jde jen o zařazení leukémie „podle vzhledu buněk”:

 • M0 - AML s nediferencovanými blasty
 • M1 - AML s myeloblasty bez patrného vyzrávání
 • M2 - AML s myeloblasty s patrným vyzráváním - nejčastější typ
 • M3 - promyelocytární AML (přítomnost promyelocytů), má i typické genetické změny, má velmi dobrou prognózu a jako jediná je léčitelná pouze chemoterapií (dlouhodobé přežívání po standardní chemoterapii je až 90%)
 • M4 - AML myelomonocytární
 • M5 - AML monocytární - blasty velké, bez granulí, odpovídají monocytární populaci
 • M6 - erytroblastová AML (vznik z červené krevní řady) - vzácná
 • M7 - megakaryoblastová AML (vznik z „destičkové“ řady) - vzácná

Novější klasifikace dle WHO zahrnuje morfologii, cytogenetiku a jiné související změny:

 • AML s multilineární dysplazií - morfologicky znatelné dysplastické rysy vývoje krvetvorby (častěji u starších lidí)
 • AML s rekurentními genetickými abnormalitami - AML s typickými genetickými změnami - např. M3 = translokace 15;17 a jiné - většinou dobrá prognóza
 • AML asociovaná s terapií - AML vzniklá po předchozí chemoterapii nebo ozařování - horší prognóza
 • AML blíže nezařazená - nelze blíže určit, zde přidáváme FAB klasifikaci

2.2. Akutní lymfoblastická leukémie

 • L1 - ALL z malých lymfocytů/lymfoblastů
 • L2 - ALL ze středně velkých lymfocytů/lymfoblastů
 • L3 - Burkitoidní ALL- z velkých nepravidelných lymfocytů/lymfoblastů - vzácná - typická přítomnost vakuol (kulatých „bublinek” v cytoplazmě) 

ALL z B buněčné řady - určeno podle flowcytometrického vyšetření, tento typ častější (cca 80-90 %), nejhorší variantou je současná přítomnost tzv. Philadelphského chromozomu - Ph pozitivní ALL (zde dochází k chromozomální přeměně na 9 a 22 chromozomu)

ALL z T buněčné řady- vzácnější, častější infiltrace CNS a orgánů

2.3. Jiné typy leukémií

 • Sekundární leukémie – vzniklá po předchozí chemoterapii či ozařování
 • Akutní leukémie při myelofibróze – zvýšená tvorba vaziva v kostní dřeni, ve které je zbytek buněk transformovaných v leukemické buňky
 • Bilineární leukémie – tvořené z více zárodečných linií najednou
 • Plasmocelulární leukémie – tvořená plasmatickými buňkami, velmi agresivní, špatně reagující na léčbu
 • Vlasatobuněčná leukémie – nízce maligní lymfom, dobře reagující na léčbu