Mnohočetný myelom

Obsahuje 6 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

2. Patofyziologie nemoci

Za normálních okolností vyzrává populace lymfocytů do plazmocytů. Z nejasných důvodů dojde k mutaci na úrovni lymfocytu a ten proliferuje do maligní dlouhověké plazmatické buňky. Normální plazmocyty produkují bílkoviny imunoglobuliny, které jsou nezbytné k tvorbě protilátek proti infekcím, ale  patologické buňky produkují patologický imunoglobulin – tzv. paraprotein (nebo také  M protein). Dále jsou aktivovány kostní buňky určené k odbourávání kostí (osteoklasty) a tím dochází postupně k úbytku kostní hmoty. 

Paraprotein vede k mnoha patologickým dějům v těle:

  • Poškození ledvin – buď poškozují přímo filtrační membránu v ledvinách nebo vznikají koncentrované „odlitkové válce” ve vývodných částech nefronů - vše toto vede k postupnému selhávání ledvin  • Interakce s trombocyty, což vede většinou k poruše agregace (shlukování)  destiček - klinicky projev jako krvácivé stavy (méně často jde o opačný proces, kdy dochází k hyperkoagulaci a tím k tromboembolické nemoci)

  • Vlivem zvýšené hladiny paraproteinu a tím i celkové bílkoviny dochází ke zvyšování hustoty krve – projevuje se často bolestmi hlavy, krvácením do sítnice, srdečním selháním...

  • Ukládání paraproteinu do tkání – nejčastěji do nervů (dochází např. k brnění prstů), srdce (srdeční selhávání, poruchy funkce srdce) nebo do jiných tkání