Mnohočetný myelom

Obsahuje 6 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

1. Definice, epidemiologie

Mnohočetný myelom je zhoubné onemocnění kostní dřeně, při kterém dochází ke zmnožení populace plazmocytů (tzv. myelomové buňky) a vlivem více faktorů dochází k postupnému ničení kostní struktury (podrobněji viz patofyziologie nemoci). Je to poměrně četné onemocnění (cca 10 % všech hematologických malignit) a postihuje většinou lidi starší 60 let. Příčina nemoci není dosud známa. Nemoc je klasickou léčbou nevyléčitelná, snažíme se o minimalizaci nemoci a tím vymizení klinických příznaků a co nejdelší udržení bez nemoci.