Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

  1. Informační portál o novorozeneckém screeningu. Dostupné z: https://www.novorozeneckyscreening.cz
  2. Dort, J., Tobrmanová, H.: Hyperbilirubinemie novorozence. Doporučený postup v neonatologii. Dostupné z: http://www.neonatologie.cz
  3. Dennis D, Bennett MJ, Wong EC (eds). Biochemical and molecular basis of pediatric disease. 4th ed., AACC Press, Washington DC, 2010
  4. Soldin SJ, Wong EC, Brugnara C, Soldin OP (eds). Pediatric reference intervals. 7th ed., AACC Press, Washington DC, 2011
  5. Howlett SE, Rockwood MRF, Mitnitski A, Rockwood K. Standard laboratory tests to identify older adults at increased risk of death. BMC Med, 12, 2014: 17