Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

V určitém věkovém období má laboratorní vyšetření svá specifika, kterými se odlišuje od nejčastěji hodnocených výsledků osob středního věku. V dětském věku, nejvýrazněji u novorozenců, pozorujeme nezralost celé řady metabolických drah, ve stáří pak dochází k postupné involuci orgánů a nejvíc je metabolismus ovlivněn mnohými chorobami a léky, které senioři užívají. V následujících odstavcích budou shrnuty změny a zvláštnosti typické pro obě skupiny.