Záznamy předchozích webinářů

22.4.2021 Když vás imunochemie zavede na scestí

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení klinické biochemie

Termín: 22.4.2021 ve 14:00

Téma: 

Imunochemické metody slouží v klinických laboratořích běžně ke stanovení antigenů i protilátek. Namátkou můžeme jmenovat hormony, léky, vitaminy, kardiomarkery, kostní markery, tumorové markery a řadu dalších antigenů. Z protilátek to jsou nejen ty, které doprovázejí infekční onemocnění, ale i autoprotilátky. Výhodou je vysoká citlivost metod, jednoduchost provedení na automatickém analyzátoru a rychlé získání výsledku. Z podstaty imunochemických reakcí se však někdy objeví výsledek, který neodpovídá skutečné koncentraci měřeného analytu a může vést uvažování lékaře při stanovení diagnózy nesprávným směrem. Obsahem webináře jsou tři kazuistiky, které ilustrují tuto problematiku a ukazují, jak důležitá je znalost principu stanovení pro interpretaci výsledku.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.