Záznamy předchozích webinářů

25.2.2021 Uroteliální karcinom: problémy klasifikace, gradingu a stagingu. Jak to všechno ovlivní osud a léčbu pacienta?

Přednášející: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK v Plzni, odd. speciální diagnostiky FN Plzeň

Proběhlo: 25.2.2021 ve 14:00Uroteliální karcinom

Téma: UC patří k velmi častým nádorům genitourinárního traktu. Jde o nádor, který má jasný vztah ke kouřeni, dokonce někteří autoři uvádějí, že jde o nádor s kouřením spjatý těsněji, než karcinomy plic.

Klasifikace je komplikovaná, naštěstí management pacienta se u jednotlivých podtypu příliš neliší. Bohužel, komplikované je i určení gradu a stage a to zejména v cystoskopických biopsiích. Naopak tyto položky naprosto zásadně ovlivňují léčbu.

V současnosti existuje morfologicko-genetická klasifikace, která je široce diskutovaná a mohla by přispět k rozřešení výše uvedených problémů.


Vstup do kurzu