Webináře

Aktuální webináře

Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Přednášející: Ing. Ivana KorelusováStanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Termín: původní termín čtvrtek 23.4.2020 od 14:00  jsme  bohužel z organizačních důvodů museli zrušit. Nový termín oznámíme co nejdříve.

Sdělení je zaměřeno především na vyšetřování koagulační aktivity faktoru VIII (FVIII:C) v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň. Nízké hodnoty FVIII:C signalizují značné riziko rozvoje krvácení, naopak vysoké hodnoty ukazují na riziko trombofilní. Stanovení FVIII:C  provádíme jednofázovou koagulační metodou (OSA) a v rámci monitorování léčby hemofilie A také doporučenou chromogenní dvoufázovou metodou (CSA). Obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení a měly by poskytovat srovnatelné výsledky. Chromogenní stanovení úzce souvisí se zaváděním rekombinantních koncentrátů FVIII s prodlouženým účinkem (EHL) a se širším používáním rekombinantních koncentrátů FVIII u dosud neléčených dětských hemofiliků (PUPs). Metodika vyšetření pacientů s hemofilií A  se odvíjí od typu léčby, laboratoř musí znát typ podávaného koncentrátu. Výsledky farmakokinetiky naznačují nutnost monitorace   konkrétním testem, který uvádí výrobce léku. Další možností je monitorování léčby doporučenými validovanými testy výrobci koagulometrů a diagnostik. Chromogenní metodiky jsou sice nákladnější, ale u vyšetření většiny preparátů s modifikovanou molekulou FVIII dávají přesnější výsledky. Jejich nespornou výhodou je eliminace interferencí antifosfolipidových protilátek při koagulačních stanoveních, při kterých dochází k falešnému prodloužení koagulačních časů.

Vstup do kurzu 

Tlačítko "Vstup" použijte pro zápis do webinářového kurzu.  V něm najdete odkaz pro sledování webináře.