Záznamy předchozích webinářů

6.5.2021 Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Přednášející: Ing. Ivana Korelusová - ÚKBH - hematologie

Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou

Termín: 6.5.2021 ve 14:00

Téma: Sdělení je zaměřeno na vyšetřování koagulační aktivity faktoru VIII (FVIII:C) v hematologické laboratoři ÚKBH FN Plzeň. Stanovení FVIII:C stále provádíme jednofázovou koagulační metodou (OSA) a v rámci monitorování léčby hemofilie A také doporučenou chromogenní dvoufázovou metodou (CSA). Obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení. Chromogenní stanovení úzce souvisí se zaváděním rekombinantních koncentrátů FVIII s prodlouženým účinkem (EHL). Způsob vyšetření FVIII u pacientů s hemofilií A se odvíjí od typu léčby, laboratoř musí znát typ podávaného koncentrátu. Výrobce léku doporučuje i příslušné testy ke stanovení hladiny FVIII. Úzká spolupráce klinika a laboratorního pracovníka je tedy nezbytná. Při použití jednofázového koagulačního stanovení FVIII na základě APTT mohou být výsledky FVIII:C ovlivněny jak typem APTT reagencie, tak referenčním standardem použitým v testu. Cílem zavedení nové metodiky je co nejspolehlivější stanovení zejména bazální hladiny FVIII u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni moderní profylaxí.

Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.