Webináře

Záznamy předchozích webinářů

9.4.2020 Stanovení volných lehkých řetězců

Pohled klinika a pohled laboratořeStanovení volných lehkých řetězců

Přednášející: MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D. a PharmDr. Michal Vostrý

Proběhlo: čtvrtek 9.4.2020  

Webinář je vhodný pro hematology, hematoonkology i klinické biochemiky. 

U mnohočetného myelomu je už poměrně rozšířené a známé používání elektroforézy  nejen ke stanovení diagnózy, ale také k hodnocení odpovědi na léčbu a stanovení progrese nemoci. Samotné hodnocení volných lehkých řetězců bylo velmi dlouho opomíjeno a přitom je pro diagnostiku i léčbu naprosto nezbytné. 

V tomto webináři praktickými kazuistikami poukážeme na důležitost stanovení volných lehkých řetězců jak v době diagnózy, tak v průběhu léčby či progresi choroby.   Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).

Záznam webináře: Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE