Webináře

Aktuální webináře

9.4.2020 Stanovení volných lehkých řetězců

Pohled klinika a pohled laboratoře

Přednášející: MUDr. Alexandra Jungová a MUDr. Michal Vostrý

Termín: čtvrtek 9.4.2020 od 14:00 

Webinář je vhodný pro hematology, hematoonkology i klinické biochemiky. 

U mnohočetného myelomu je už poměrně rozšířené a známé používání elektroforézy  nejen ke stanovení diagnózy, ale také k hodnocení odpovědi na léčbu a stanovení progrese nemoci. Samotné hodnocení volných lehkých řetězců bylo velmi dlouho opomíjeno a přitom je pro diagnostiku i léčbu naprosto nezbytné. 

V tomto webináři praktickými kazuistikami poukážeme na důležitost stanovení volných lehkých řetězců jak v době diagnózy, tak v průběhu léčby či progresi choroby.   

Mnohočetný myelom