Záznamy předchozích webinářů

12.11.2020 AIHA očima transfuziologa

Přednášející: MUDr. Petra Šlechtová MBA, primářka transfuzního oddělení FN Plzeň
AIHA

Proběhlo:  čtvrtek 12.11..2020 

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) je snad kromě raritních antierytrocytárních protilátek pro laboranty a lékaře transfuzních oddělení nejobávanější diagnózou zjištěnou u pacientů, kteří potřebují krevní převod. Nejčastější je výskyt tohoto onemocnění ve formě sekundární, typu WAIHA u pacientů s hematologickými malignitami. Jedná se většinou o polytransfundované pacienty, kdy opakovaný obtížný až nemožný výběr kompatibilní krve přináší časovou i stresovou zátěž na personál krevních skladů a laboratoří. Můj  příspěvek se pokusí tuto problematiku objasnit. Posluchač se dozví, jaká je etiopatogeneze onemocnění, jaké jsou mechanismy destrukce erytrocytů, charakteristiku jednotlivých typů AIHA , imunohematologické nálezy a zejména laboratorní postupy a transfuzní aspekty nutné pro získání co nejpřesnějších výsledků k zajištění bezpečné hemoterapie. 

Záznam webináře: 

Pro získání certifikátu zde vstupte do webinářového kurzu.