Webináře

Aktuální webináře

AIHA očima transfuziologa

Přednášející: MUDr. Petra Šlechtová MBA AIHA

Termín:  původní termín čtvrtek 26.3.2020 od 14:00 jsme museli bohužel z organizačních důvodů zrušit, nový termín oznámíme co nejdříve

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) je snad kromě raritních antierytrocytárních protilátek pro laboranty a lékaře transfuzních oddělení nejobávanější diagnózou zjištěnou u pacientů, kteří potřebují krevní převod. Nejčastější je výskyt tohoto onemocnění ve formě sekundární, typu WAIHA u pacientů s hematologickými malignitami. Jedná se většinou o polytransfundované pacienty, kdy opakovaný obtížný až nemožný výběr kompatibilní krve přináší časovou i stresovou zátěž na personál krevních skladů a laboratoří. Můj  příspěvek se pokusí tuto problematiku objasnit. Posluchač se dozví, jaká je etiopatogeneze onemocnění, jaké jsou mechanismy destrukce erytrocytů, charakteristiku jednotlivých typů AIHA , imunohematologické nálezy a zejména laboratorní postupy a transfuzní aspekty nutné pro získání co nejpřesnějších výsledků k zajištění bezpečné hemoterapie.

Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).Vstup

Tlačítko "Vstup" použijte pro zápis do webinářového kurzu.