Záznamy předchozích webinářů

6.2.2020 Nová strategie v odběru hemokultur

Webináře Hemokultura

Přednášející: MUDr. Tamara Bergerová

Proběhlo: čtvrtek 6.2.2020 

Hemokultivace zůstává i v současné době klíčovým vyšetřením.k objasnění etiologie septických stavů. Cílem vyšetření je průkaz živého mikroorganismu, u kterého je možno stanovit citlivost  k antibiotikům, případně i další důležité vlastnosti, které mohou ovlivnit průběh a terapii.  

Senzitivita hemokultivačního vyšetření je závislá na množství odebrané krve. Koncentrace bakterií v krvi je i při probíhající sepsi velmi nízká. Kritickým faktorem úspěšnosti hemokultivačního vyšetření je tedy odběr dostatečného množství krve. Tradiční schéma doporučující samostatné odběry v různých intervalech je až na malé výjimky překonáno. Výhodou tzv. „single sample strategy“, tedy odběr celého doporučeného množství najednou, je především zajištění dostatečného objemu krve, menší zátěž personálu a uvádí se i nižší pravděpodobnost kontaminace, případně její snazší vyloučení.  

Změna: Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).

Záznam webináře

 

 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE