Course: Morfologie krevních buněk – hemopoetické vývojové řady

 • Hemopoetické vývojové řady

  Celková délka studia je 2 hodiny (1 h = 45 min).
  Podmínky absolvování kurzu jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

  K
  ontakt:

  • V případě technických potíží se obraťte na postudium@lfp.cuni.cz.
  • Pro komunikaci s autorem kurzu používejte e-mailovou adresu lavickovaa@fnplzen.cz.

  Kurz je vhodný zejména pro:

  • studenty SZŠ a VOŠZ obor zdravotní laborant
  • hematologické laboranty v adaptačním procesu
  • hematologické laboranty v  předatestační přípravě
  • bioanalytiky hematologické laboratoře v předatestační přípravě
  • stážisty v hematologické laboratoři FN


  • Základní přehled znalostí a dovedností, které by si absolvent kurzu měl odnést.

 • Studijní materiály
  1
  Test
  2
  Certifikát
  3
  Závěrem
  4
 • Studijní materiály


  • Test

   • Receive a grade Receive a passing grade

    Pro splnění testu je nutné získat alespoň 30 ze 37 bodů

    Úlohy jsou buď textové (výběr z nabízených odpovědí) nebo grafické (označení objektu terčem, sestavení vývojové řady a rozdělení objektů do skupin).

  • Certifikát

   Certifikát bude automaticky zpřístupněn po splnění podmínek absolvování kurzu.

   • Závěrem

    Kurz sestavil autorský kolektiv z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň: 

    • MUDr. Alena Lavičková - vedoucí týmu
    • Jiřina Ševčíková
    • Pavla Sekaninová


    Jak citovat tento kurz

    MUDr. Alena Lavičková: Hemopoetické vývojové řady. PO>STUDIUM [online] 15. září 2022 , poslední aktualizace 27. září 2022 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=543. ISSN 1803-8999.