Výsledky učení

Výsledkem učení by měla být znalost morfologických znaků charakteristických pro jednotlivé fáze vyzrávání prekurzorů krvinek, tedy schopnost správně zařadit krevní buňky do příslušného vývojového stupně. Tyto znalosti jsou nezbytné pro mikroskopické hodnocení nátěrů kostní dřeně a periferní krve.


Last modified: Úterý, 6 prosinec 2022, 8:00