Program webinářů

Základní informace [edit]

Účast na webinářích je zdarma.

Nová adresa: https://el.lf1.cuni.cz/ceva, nebo prezenčně v nové seminární místnosti ÚKBH,FN Plzeň Lochotín, vchod B, 2.patro (seminární místnost vedle výtahů), vždy od 14:00.

Webináře moderuje MUDr. Daniel Rajdl, PhD. 

Webináře jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Jsou zařazeny do centrálního registru akcí ČLK a jsou ohodnoceny 2 kredity. Dále jsou akce zařazeny do registru akcí KVVOPZ a jsou ohodnoceny 2 kredity. Dále jsou akce zařazeny do registru akcí ČAS a jsou ohodnoceny 1 kreditem. 

Pro hladký průběh webináře je vhodné předem zkontrolovat předpoklady fungování konferenčního systému na Vašem počítači.

Pro hladký průběh konference je vhodné předem zkontrolovat předpoklady fungování konferenčního systému na Vašem počítači.

Podpořeno projektem Biohema  (reg.č.projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0003)

Biohema.png

Kontaktní osoba:
Záznamy všech webinářů najdete na stránce Záznamy webinářů 

smile

Harmonogram webinářů v letním semestru 2016/2017 [edit]

Algoritmus vyšetřování anémií - 23. 2. 2017 - již proběhlo

Algoritmus vyšetřování anémií • Přednášející: MUDr. Jitka Šlechtová
 • Termín: 23. 2. 2017
 • Téma:
  Anémie je velmi často se vyskytující chorobný stav, provázený poklesem hemoglobinu (Hb) a hematokritu (Htk) pod fyziologickou mez danou věkem a pohlavím. Hodnocení počtu ery nemá praktický význam. Např. perniciózní anémie s velmi nízkým počtem velkých erytrocytů může mít vyšší Hb než těžká sideropenická anémie s normálním počtem malých erytrocytů. Klinické projevy anémií souvisejí s poruchou prokrvení tkání a jejich nedostatečným zásobením kyslíkem. Intenzita příznaků závisí nejen na tíži anémie, ale i na rychlosti jejího vzniku. Anémie můžeme dělit podle několika kritérií : morfologického, etiopatogenetického  nebo i podle počtu retikulocytů. Abychom mohli anémii dobře rozpoznat a pacienta dobře léčit, musíme si na počátku vyšetřování položit několik zásadních otázek a dobře zhodnotit periferní krevní obraz.
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

 • Vstup do webinářové místnosti
 • Záznam prezentace 

Tuberkulóza - laboratorní diagnostika, epidemiologie, doporučení- 23. 3.2017 již proběhlo

Tuberkulóza - laboratorní diagnostika, epidemiologie, doporučení

Art%20ve%20sputu.JPG

 • Přednášející: MUDr. Jana Amlerová
 • Termín: 23. 3. 2017
 • Téma: Přestože patří Česká republika k zemím s nízkým výskytem tuberkulózy (TB) - incidence v posledních pěti letech menší než 6 nových případů ročně na 100 000 obyvatel, je tato problematika stále aktuální. Jde o onemocnění epidemiologicky závažné a sledované.

  Problematika tuberkulózy je diskutována v souvislosti s migrací obyvatel, s ošetřováním sociálně vyčleněných pacientů (bezdomovci, alkoholici apod.) a také v souvislosti s ukončením plošného očkování proti TB. Objevují se i zajímavé kazuistiky pacientů s TB z hlediska diagnostiky, průběhu onemocnění i léčby. Webinář seznámí účastníky se základy laboratorní diagnostiky TB a mykobakteriálních onemocnění, s epidemiologickou situací v ČR, Evropě i ve světě, s riziky importu TB migranty a s vhodným postupem zdravotnických pracovníků při suspektním výskytu TB u pacientů. 

 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

 • Vstup do webinářové místnosti
 • Záznam prezentace 

Diagnostika hereditárního angioedému - 6. 4. 2017  již proběhlo

Diagnostika hereditárního engioedému

Heredit%C3%A1rn%C3%AD%20angioed%C3%A9m.J

 • Přednášející: MUDr. Jana Hanzlíková
 • Termín: 6. 4. 2017
 • Téma: Hereditární angioedém (HAE) patří mezí vzácná onemocnění, na které je nutné myslet při vyšetřování pacientů s angioedémy.  Webinář bude zaměřen na zlepšení  včasné diagnostiky HAE. V úvodu bude vysvětlena patofyziologie HAE a budou popsány typické klinické projevy HAE. Další část bude věnována laboratornímu vyšetření při stanovení diagnózy HAE a nové nomeklatuře HAE a  poslední část bude věnována léčbě HAE.
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

 • Vstup do webinářové místnosti
 • Záznam prezentace 

Kardiomarkery v klinické praxi: hypersenzitivní troponiny, natriuretické peptidy, ST-2, GDF-15 - 20. 4. 2017 - již proběhlo

Kardiomarkery v klinické praxi • Přednášející: MUDr.Daniel Rajdl, Ph.D.
 • Termín: 20. 4. 2017
 • Téma:

  Webinář provede posluchače aktuálními doporučeními pro diagnostiku akutního koronárního syndromu a srdečního selhání. Zaměříme se především na laboratorní biomarkery - jejich racionální indikaci, interpretaci a omezení v kontextu odborných doporučení a s výhledem na možné použití novějších markerů (ST-2, GDF-15).

 • Klíčová slova: hypersenzitivní troponiny, natriuretické peptidy, ST-2, GDF-15
 • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
 • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)

 • Vstup do webinářové místnosti
 • Záznam prezentace 
 • Kurz na CEVA (certifikát - zde klikněte, pokud za online účast požadujete certifikát)

 Záznamy předchozích webinářů najdete zde.

Loga