English below

Pro obdržení certifikátu musíte splnit následující:

  1. přihlásit se ke svému uživatelskému účtu (nemáte-li jej, zaregistrujte se)
  2. zapsat se do kurzu a provést platbu za vydání certifikátu 
  3. splnit podmínky absolvování kurzu (uvedeno v každém kurzu)

Obsah kurzů a webináře jsou k dispozici zdarma. Zpoplatněno je pouze vydání certifikátu (100,- Kč za 1 kredit). Pokud není uvedeno jinak.
Po zápisu je Vám kurz přístupný po dobu jednoho roku. Certifikát si budete moct vygenerovat automaticky, ve formátu pdf. 

Platba za certifikáty - jednotlivě

Přihlaste se ke svému účtu, vyberte kurz a zaplaťte online kartou nebo bankovním převodem.
Pro zaměstnance a studenty Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a synlab czech s.r.o je vydání všech certifikátů zdarma.

Celoroční předplatné 

Umožňuje neomezený přístup do všech kurzů včetně možnosti generování certifikátů. Přístup platí 365 dní a po vypršení platnosti zůstanou vaše vygenerované certifikáty v sekci "Moje certifikáty".

Cena předplatného je 2 500 Kč.

Koupit předplatné 


Možnosti platby: 

Platbu je možné uhradit přes platební bránu GoPay - kartou nebo bankovním převodem.

Pokud chcete změnit platební metodu, klikněte na tlačítko "Zpět".gopay gopay mastercardvisa mastercardmaestro

Kontakt: 

E-mail: postudium@lfp.cuni.cz
Telefonní číslo: +420 377 593 489


Fees and Subscription

Requirements for obtaining a certificate:

  1.   Login to your user account (you may register here if you don’t have an account)
  2.   Register for a course and make a payment to get the certificate issued 
  3.   Meet the requirements for completion of the course (specified in each course)

The access to the content of the courses and webinars is free of charge. The issue of certificates is subject to a fee (100 CZK per 1 credit). Unless otherwise stated.
After registration the course will be accessible to you for the period of one year. You will be able to generate the certificate automatically in the pdf format. 

Individual payment for a certificate

Login to your account, choose a course and pay online by card or by bank transfer.
The certificates are issued free of charge to the employees and students of the Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital Pilsen and synlab czech s.r.o.

Annual subscription

It enables the user to have full access to all courses as well as to generate certificates. The access is valid for 365 days and after this period the generated certificates remain accessible in the section „My certificates“.

The price of the annual subscription is 2 500 CZK.

Buy a subscription 


Means of payment: 

It is possible to make a payment via GoPay gateway – by card or by bank transfer.
If you want to change a payment method, click on button "Zpět" ("Back").gopaygopaymastercardvisamastercardmaestro

Contact: 

postudium@lfp.cuni.cz
+420 377 593 489


Last modified: Thursday, 23 February 2023, 10:39 AM