Rozhodovací mez

Arbitrárně určená hodnota biomarkeru, která vede k rozhodnutí např. o diagnóze onemocnění, zvýšeném riziku nebo zařazení do skupiny. Určení hodnoty je často kombinací dobře popsaných statistických postupů (např. ROC analýza) a organizačních a finančních možností. Příkladem může být rozhodovací mez 5 mmol/l pro celkový cholesterol v primární prevenci aterosklerotických komplikací nebo hodnota plazmatické glukózy 7 mmol/l pro diagnostiku diabetu mellitu.

» Slovník pojmů