Slovník pojmů


Výkladový slovník pojmů. Slouží k vysvětlení častěji používaných konceptů. Definice by měly být, pokud možno, stručné.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL

1

17α –hydroxyprogesteron (17 - OHP)

17α-hydroxyprogesteron (17-OHP) je steroidní hormon ze skupiny progestagenů a meziprodukt syntézy glukokortikoidních a pohlavních hormonů (estrogenů a androgenů). Stanovení 17-OHP má význam v diagnostice a sledování vrozeného a získaného deficitu enzymu 21-hydroxylázy (CYP21) a dále v diferenciální diagnostice onemocnění nadledvin, ženské neplodnosti a virilizačního syndromu.

Celá definice

Entry link: 17α –hydroxyprogesteron (17 - OHP)

A

Abbott Laboratories

Americká společnost Abbott Laboratories byla založena v roce 1888 v Chicagu lékařem dr. Wallacem Calvinem Abbottem. V současnosti se firma věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci výrobků pro diagnostiku onemocnění, léčbu a celkovou péči o pacienty.
Oblastmi působení společnosti Abbott jsou farmaceutické a lékařské produkty, včetně přístrojů používaných přímo v nemocnicích, diagnostické testy a přístroje a doplňky výživy pro děti a dospělé.

Výrobní program diagnostické divize firmy Abbott zahrnuje diagnostické testy a přístroje pokrývající potřeby různých typů laboratoří (biochemických, imunologických, hematologických, mikrobiologických, toxikologických a transfúzních) včetně technického servisu a poradenských služeb. V České republice je firma Abbott výhradně zastoupena společností Abbott Laboratories, s.r.o, přičemž produkty z portfolia diagnostické divize jsou dodávány na český trh již déle než 17 let.

Internetová adresa: www.abbottdiagnostics.cz

Entry link: Abbott Laboratories

ABCA1

ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1) se uplatňuje při řízení metabolismu cholesterolu a fosfolipidů. Má zásadní význam pro obohacení lipid-free HDL fosfolipidy. I když se nachází prakticky na všech buňkách, při lipidaci částic HDL se uplatňuje především ABCA1 z jater a střeva. Bez fosfolipidů mají ApoI-I i ApoA-II extrémně krátký biologický poločas. Exprese genu pro ABCA1 je zvyšována nukleárním receptorem X v hepatocytech (nuclear liver X receptor, LXR). Kompletní deficit ABCA1 vede k tzv. Tangierské nemoci.

Anglický ekvivalent: ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette transporter, sub-family A, member 1

Entry link: ABCA1

ABCG1

Zralé částice HDL přijímají cholesterol z buněk prostřednictvím ATP-binding cassette transporteru G1 (ABCG1). Má hlavní význam pro výdej cholesterolu z makrofágů. Jeho exprese (stejně jako exprese ABCA1) je zvyšována jaderným receptorem LXR (nuclear liver X receptor).

Anglický ekvivalent: ATP-binding cassette transporter G1, ATP-binding cassette transporter, sub-family G, member 1

Entry link: ABCG1

Aktiviny

Aktiviny jsou glykoproteiny vylučované specializovanými buňkami varlat u mužů a ovarií u žen. Podporují sekreci folikulostimulačního hormonu (FSH) v hypofýze a spolu s inhibiny hrají důležitou roli v rozvoji a regulaci reprodukčního statusu mužů i žen. V současné době se nevyužívají v rutinní klinické diagnostice, mají však nezastupitelné místo ve výzkumných projektech zaměřených na pochopení souvislostí vývoje a fungování reprodukčních a dalších mechanismů v lidském těle.

Celá definice

Entry link: Aktiviny

Alfa–fetoprotein (AFP)

Alfa–fetoprotein (AFP) je sérový onkofetální protein. Stanovení koncentrace AFP v séru těhotných, spolu s dalšími markery (hCG, nekonjugovaným estriolem uE3, případně inhibinem A), se využívá ve 2. trimestru těhotenství ke screeningu vrozených vývojových vad a chromozomálních aberací a k diferenciální diagnostice komplikací ve 3.trimestru těhotenství. Kromě toho je AFP využíván jako nádorový marker u germinativních nádorů.

Celá definice

Entry link: Alfa–fetoprotein (AFP)

Amiodaron

antiarytmikum III. skupiny, nejvíce předepisované antiarytmikum vzhledem ke své vysoké účinnosti. Mezi nezávažnější nežádoucí účinky amiodaronu patří tyreopatie.
Entry link: Amiodaron

Amplikon

Produkt polymerázové řetězové reakce.
Entry link: Amplikon

Androstendion (AD)

Androstendion (AD) je steroidní hormon, patří do skupiny androgenů. Je prekurzorem dvou nejvýznamnějších mužských pohlavních hormonů - testosteronu a dihydrotestosteronu, ale též ženských pohlavních hormonů – estronu (E1) a estradiolu (E2). Měření hladiny AD je ukazatelem stavu androgenní biosyntézy. Využívá se pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku hyperandrogenizmu, diagnostiku kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a monitorování její léčby a diagnostiku předčasného adrenarche.

Celá definice

Entry link: Androstendion (AD)

Annexin V

je protein s vysokou afinitou k fosfolipidům, který působí jako účinný inhibitor koagulačních pochodů závislých na fosfolipidech. Je hojně zastoupen v placentě a je významný při udržování její normální funkce.
Entry link: Annexin V


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL