Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL

1

17α –hydroxyprogesteron (17 - OHP)

17α-hydroxyprogesteron (17-OHP) je steroidní hormon ze skupiny progestagenů a meziprodukt syntézy glukokortikoidních a pohlavních hormonů (estrogenů a androgenů). Stanovení 17-OHP má význam v diagnostice a sledování vrozeného a získaného deficitu enzymu 21-hydroxylázy (CYP21) a dále v diferenciální diagnostice onemocnění nadledvin, ženské neplodnosti a virilizačního syndromu.

Celá definice


A

Abbott Laboratories

Americká společnost Abbott Laboratories byla založena v roce 1888 v Chicagu lékařem dr. Wallacem Calvinem Abbottem. V současnosti se firma věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci výrobků pro diagnostiku onemocnění, léčbu a celkovou péči o pacienty.
Oblastmi působení společnosti Abbott jsou farmaceutické a lékařské produkty, včetně přístrojů používaných přímo v nemocnicích, diagnostické testy a přístroje a doplňky výživy pro děti a dospělé.

Výrobní program diagnostické divize firmy Abbott zahrnuje diagnostické testy a přístroje pokrývající potřeby různých typů laboratoří (biochemických, imunologických, hematologických, mikrobiologických, toxikologických a transfúzních) včetně technického servisu a poradenských služeb. V České republice je firma Abbott výhradně zastoupena společností Abbott Laboratories, s.r.o, přičemž produkty z portfolia diagnostické divize jsou dodávány na český trh již déle než 17 let.

Internetová adresa: www.abbottdiagnostics.cz


ABCA1

ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1) se uplatňuje při řízení metabolismu cholesterolu a fosfolipidů. Má zásadní význam pro obohacení lipid-free HDL fosfolipidy. I když se nachází prakticky na všech buňkách, při lipidaci částic HDL se uplatňuje především ABCA1 z jater a střeva. Bez fosfolipidů mají ApoI-I i ApoA-II extrémně krátký biologický poločas. Exprese genu pro ABCA1 je zvyšována nukleárním receptorem X v hepatocytech (nuclear liver X receptor, LXR). Kompletní deficit ABCA1 vede k tzv. Tangierské nemoci.

Anglický ekvivalent: ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette transporter, sub-family A, member 1


ABCG1

Zralé částice HDL přijímají cholesterol z buněk prostřednictvím ATP-binding cassette transporteru G1 (ABCG1). Má hlavní význam pro výdej cholesterolu z makrofágů. Jeho exprese (stejně jako exprese ABCA1) je zvyšována jaderným receptorem LXR (nuclear liver X receptor).

Anglický ekvivalent: ATP-binding cassette transporter G1, ATP-binding cassette transporter, sub-family G, member 1


Aktiviny

Aktiviny jsou glykoproteiny vylučované specializovanými buňkami varlat u mužů a ovarií u žen. Podporují sekreci folikulostimulačního hormonu (FSH) v hypofýze a spolu s inhibiny hrají důležitou roli v rozvoji a regulaci reprodukčního statusu mužů i žen. V současné době se nevyužívají v rutinní klinické diagnostice, mají však nezastupitelné místo ve výzkumných projektech zaměřených na pochopení souvislostí vývoje a fungování reprodukčních a dalších mechanismů v lidském těle.

Celá definice


Alfa–fetoprotein (AFP)

Alfa–fetoprotein (AFP) je sérový onkofetální protein. Stanovení koncentrace AFP v séru těhotných, spolu s dalšími markery (hCG, nekonjugovaným estriolem uE3, případně inhibinem A), se využívá ve 2. trimestru těhotenství ke screeningu vrozených vývojových vad a chromozomálních aberací a k diferenciální diagnostice komplikací ve 3.trimestru těhotenství. Kromě toho je AFP využíván jako nádorový marker u germinativních nádorů.

Celá definice


Amiodaron

antiarytmikum III. skupiny, nejvíce předepisované antiarytmikum vzhledem ke své vysoké účinnosti. Mezi nezávažnější nežádoucí účinky amiodaronu patří tyreopatie.

Amplikon

Produkt polymerázové řetězové reakce.

Androstendion (AD)

Androstendion (AD) je steroidní hormon, patří do skupiny androgenů. Je prekurzorem dvou nejvýznamnějších mužských pohlavních hormonů - testosteronu a dihydrotestosteronu, ale též ženských pohlavních hormonů – estronu (E1) a estradiolu (E2). Měření hladiny AD je ukazatelem stavu androgenní biosyntézy. Využívá se pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku hyperandrogenizmu, diagnostiku kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a monitorování její léčby a diagnostiku předčasného adrenarche.

Celá definice


Annexin V

je protein s vysokou afinitou k fosfolipidům, který působí jako účinný inhibitor koagulačních pochodů závislých na fosfolipidech. Je hojně zastoupen v placentě a je významný při udržování její normální funkce.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Next)
  ALL