Transferinový receptor

Membránový protein, na který se váže transferin přinášející železo. Známe dva druhy transferinových receptorů TfR1 a TfR2. TfR1 je ubikviterní, i když největší význam má na hepatocytech a erytroidních buňkách. Přebytek železa vede ke snížení jeho syntézy a naopak. Malý díl TfR1 se uvolňuje do plazmy a dá se v ní stanovit jako tzv. solubilní (volný) transferinový receptor (sTfR). Afinita TfR1 k transferinu je regulována β2-mikroglobulinem a membránovým proteinem, známým po názvem hemochromatosis protein (HFE). TfR2 je vysoce exprimován na povrchu hepatocytů. Jeho afinita k transferinu je 30x nižší než u TfR1, jeho tvorba se však nesnižuje při nadbytku železa.
Anglický ekvivalent: Transferrin receptor

» Slovník pojmů