Sympozium STOP Dekubitům 2022

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, aula chirurgických oborů, 2. PP

Proběhlo: 11. listopadu 2022, 9.00 – 14.00 hod.


Program: 

8.30 – 9.00

Prezence účastníků sympozia

9.00 – 10.40

I. část

Novinky z 10. výročí zasedání kulatého stolu MZČR

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Spolupráce s MTZ

Bc. Lenka Süssová, MTZ 

Projekt Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Projekt ZAHOJIME.CZ

Bc. Michaela Tůmová, Dialog-Jessenius o.p.s

Příběh neformální pečující o pacienta s dekubitem

Mgr. Gabriela Levorová

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.20

II. část

Příklady dobré praxe - prevence a léčba dekubitů na Neonatologickém oddělení

Bc. Pavla Neradová, Oddělení neonatologie, Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha

Dekubity a jejich chirurgická léčba

MUDr. Ondřej Troup, Oddělení plastické chirurgie

Bariatrický pacient v intenzivní péči

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Multioborový přístup v léčbě dekubitů

Bc. Marcela Čedíková, DIP

Kyselina hyaluronová a její využití v léčbě dekubitů

Vladimír Chrástka, firma FIDIA

 12.20 – 12.40  Přestávka

12.40 – 14.00

III. část
Možnosti využití V.A.C systému při léčbě dekubitů v domácím prostředí

Bc. Vendula Pašková, I. IK

Léčba dekubitů na flebologické ambulanci

František Nový, Dermatovenerologická klinika

Prezentace portfolia f. Swash

Mgr. Martin Holub, DIS., firma Por péči s.r.o.

14:00

Závěr, předání potvrzení o účasti


Akce byla určena pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotnické záchranáře. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.