Conference records

Site: POSTUDIUM
Course: POSTUDIUM
Book: Conference records
Printed by:
Date: Sunday, 21 July 2024, 2:04 AM

Preanalytika: téma společné pro kliniky a laboratoře

VIII. ročník konference Kvalita v klinických laboratořích

Termín: 9. 11. 2023
Místo konání: hybridně

Program konference najdete pod videem.


PROGRAM:

Program VIII. ročník konference Kvalita v klinických laboratořích, tentokrát na téma Preanalytika.

Kardioden 2023 (8. ročník)

Akce proběhla dne 19. 9. 2023 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.

Mezikrajský seminář 2023

Záznamy přednášek, které proběhly dne 7. 6. 2023 v rámci Mezikrajského semináře pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje.

Sympozium STOP Dekubitům 2022

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, aula chirurgických oborů, 2. PP

Proběhlo: 11. listopadu 2022, 9.00 – 14.00 hod.


Program: 

8.30 – 9.00

Prezence účastníků sympozia

9.00 – 10.40

I. část

Novinky z 10. výročí zasedání kulatého stolu MZČR

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Spolupráce s MTZ

Bc. Lenka Süssová, MTZ 

Projekt Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Projekt ZAHOJIME.CZ

Bc. Michaela Tůmová, Dialog-Jessenius o.p.s

Příběh neformální pečující o pacienta s dekubitem

Mgr. Gabriela Levorová

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.20

II. část

Příklady dobré praxe - prevence a léčba dekubitů na Neonatologickém oddělení

Bc. Pavla Neradová, Oddělení neonatologie, Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha

Dekubity a jejich chirurgická léčba

MUDr. Ondřej Troup, Oddělení plastické chirurgie

Bariatrický pacient v intenzivní péči

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Multioborový přístup v léčbě dekubitů

Bc. Marcela Čedíková, DIP

Kyselina hyaluronová a její využití v léčbě dekubitů

Vladimír Chrástka, firma FIDIA

 12.20 – 12.40  Přestávka

12.40 – 14.00

III. část
Možnosti využití V.A.C systému při léčbě dekubitů v domácím prostředí

Bc. Vendula Pašková, I. IK

Léčba dekubitů na flebologické ambulanci

František Nový, Dermatovenerologická klinika

Prezentace portfolia f. Swash

Mgr. Martin Holub, DIS., firma Por péči s.r.o.

14:00

Závěr, předání potvrzení o účasti


Akce byla určena pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotnické záchranáře. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.


Kvalita v klinických laboratořích VII. (2022)

Termín: 9. 11. 2022 (středa) od 9:00
Místo konání: hybridně

Program konference najdete pod videem.


Program:

09:00 – 09:10

Zahájení konference

Mgr. Nina Müllerová
PhDr. Miloslava Lukešová

09:10 – 09:30

Preanalytické audity jako nástroj spolupráce kliniky s laboratoří 

Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D.,
RNDr. Jana Švarcová, Ph.D.,
RNDr. Pavel Prokop, DiS.

09:35 – 09:50

Odběry žilní krve, může rotátor zlepšit preanalytickou fázi vyšetření

Martina Poppová, DiS.

9:55 – 10:15

Odběry krve z katétrů: jak snížit výskyt hemolýzy a minimalizovat krevní ztráty

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.,
Mgr. Jana Chovancová

10:15 – 10:35

Prostor na dotazy a přestávka

 

10:35 – 10:55

Sérové indexy: výhody a úskalí objektivního sledování kvality vzorku

MUDr. Pavel Brož, Ph.D.

11:00 – 11:20

Současný stav a perspektivy institucionálního výzkumu

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

11:20 – 11:30

Preklinický výzkum v klinických laboratořích

Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

11:30 – 11:40

On-line archivace primárních dat v kontextu kybernetického zákona

Ing. Bc. Tomáš Vlas,
Mgr. Jakub Machka, MBA

11:45 - 12:30

Prostor na dotazy a pauza na oběd

 

12:30 – 12:45

Specifika preanalytické fáze v IKEM

Bc. Jiří Kotrbatý

12:50 – 13:05

Postanalytická fáze laboratorních vyšetření

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

13:05 – 13:15

Novinky portálu PO>STUDIUM

Mgr. Kristína Mizeráková
Bc. Monika Kubalová

13:20 – 13:40

Co nového ve vyšetření KO?


MUDr. Lenka Bultasová

13:40 – 13:50

Optimalizace potrubní pošty – realizace našeho cíle kvality

Mgr. Nina Müllerová

13:55 – 14:05

Diskuse a závěr

 

14:10 – 14:40

Prohlídka nových prostor Lékařské fakulty v Plzni

Mgr. Kristína Mizeráková
Bc. Monika Kubalová

 

Organizátoři:

 FN Plzen logo  LFP Postudium logo

Partneři:

Medista partnerInspirace z konference AMEE 2022

Na konci srpna se členové našeho týmu (D. Rajdl, M. Kubalová, L. Pešanová, K. Mizeráková) spolu s kolegy akademiky (K. Ismail, A. Malečková) zúčastnili největší mezinárodní konference o vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických profesí AMEE 2022 ve francouzském Lyonu. V rámci webináře se vám pokusili přiblížit, co si z konference odnesli, a to vše navíc v novém formátu - PechaKucha (tj. 20 vteřin na slajd).

Kromě toho se online připojili i kolegové z 1. LF UK, Č. Štuka a M. Vejražka, kteří taktéž přispěli svými postřehy z konference.

Proběhlo: 5. 10. 2022.

Témata (pro lepší orientaci najdete ve videu záložky):

 • Jak se učit (D. Rajdl)
 • Zapojení studentů ve výuce (L. Pešanová)
 • Mobilní aplikace JiTT (M. Kubalová)
 • Programmatic Assessment (M. Vejražka)
 • Teorie zobecnitelnosti a její praktické dopady (Č. Štuka)


Záznam můžete sledovat zde:

Kardioden 2022 (7. ročník)

Konference proběhla 21. 9. 2022 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII.

Kongres ošetřovatelství a porodní asistence.
Událost proběhla 3.5.2022
https://konferencefzsplzen.wordpress.com/

Světový den imunologie 2022

Světový den imunologie se slaví jako způsob, jak přiblížit imunologii z laboratoří široké veřejnosti. Pokud se chcete dozvědět něco o významu imunologie a vakcinace k ochraně zdraví, rádi bychom vás pozvali na on-line seminář, který pořádá Ústav imunologie a alergologie.

Termín konání: 28. 4. 2022 od 13:00
Program:

 • Imunitní systém a vakcinace (Ochotná J.) 
 • Laboratorní metody při sledování postvakcinační odpovědi (Vlas T.) 
 • Invariantní NKT buňky ve vakcinačních strategiích (Holubová M.) 
 • Očkování proti covid-19 ve FN Plzeň (Kubiska M.)

Mezikrajské dny klinické biochemie a hematologie Plzeň - Karlovy Vary 2022

Konference se konala 29.3.2022 v Plzni

1. Balneologická konference 2022

Konference se konala 29. března 2022 v Plzni. 

Imunoanalytické dny 2022

42. Imunoanalytické dny, které se konaly od 27. do 29. března 2022 v Plzni

Nové předpisy IVDR a jejich vliv na diagnostickou praxi v hematologii

Přednášející: Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. (2. LF UK a Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol)
Abstrakt: 26. května 2022 vchází v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR 2017/746/EU), které výrazně reguluje in vitro diagnostiku (IVD) ve všech členských státech EU. Na toto Nařízení reaguje česká legislativa tvorbou nových zákonů o IVD, text Nařízení IVDR 2017/746/EU ale měnit nesmí. V přednášce je shrnuta podstata IVD-R, podmínky pro použití „in house“ vytvořených metod, doporučení pro laboratoře v reakci na novou regulativu. Dále jsou diskutovány možné dopady do diagnostické praxe.


Sympozium STOP Dekubitům 2021

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, aula chirurgických oborů, 2. PP

Proběhlo: 11. listopadu 2021, 9.00 – 14.00 hod.


Program: 

8.30 – 9.00

Prezence účastníků sympozia

9.00 – 10.40

I. část

Co je nového v oblasti prevence a léčby dekubitů na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Nina Müllerová, Centrum řízení kvality

Výživa u rizikových pacientů a pacientů s dekubity

Jaroslava Kreuzbergová, DiS., odd. klinické dietologie

 

Projekt ZAHOJIME.CZ

Bc. Michaela Tůmová, Dialog-Jessenius o.p.s 

Ošetřování dekubitů a ran na interním oddělení

Mgr. Kristýna Kubíková, I. IK

Specifika ošetřovatelské péče o kůži geriatrického pacienta

Bc. Jan Turč, Lenka Brngálová, DiS., GERI

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.20

II. část

Sorrorigenní rány

Bc. Petra Popovská, KARIM

Indikace a rizika pronační polohy

Mgr. Adéla Vlasáková, KARIM

Multidisciplinární přístup v prevenci dekubitů
u bariatrických pacientů

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Využití V.A.C. v léčbě dekubitů

Bc. Vendula Pašková, I. IK

Dekubity v souvislostech

Mgr. Denisa Wagnerová, DiS., MBA, Firma Mölnlycke

12.20 – 12.40

Přestávka

 

12.40 – 14.00

III. část

Zásady polohování a manipulace s pacientem na lůžku

Bc. Vladimír Novák, INTO - rehabilitace

Příklady dobré praxe - výběr terapeutických materiálů při ošetřování ran novorozenců

Bc. Alexandra Mentlová, Neonatologické oddělení

Prevence poškození kůže u novorozenců

Bc. Miloslava Škrábková, Bc. Kateřina Moravcová, Bc.Renata Heringová Neonatologické oddělení

Prezentace novinek v portfoliu

Bc. Ludmila Ukropcová, firma KCI

14.00

Závěr, předání potvrzení o účasti

 

 

Akce byla určena pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotnické záchranáře. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.


Kvalita v klinických laboratořích VI. (2021) – záruka kvalitního podkladu ke stanovení lékařské diagnózy

Konference proběhla 9. 11. 2021.
Pořadatelem akce bylo Centrum řízení kvality Fakultní nemocnice Plzeň a portál pro postgraduální vzdělávání PO>STUDIUM. Výsledky interního auditu preanalytické fáze – odběr biologického materiálu

Mgr. Nina Müllerová

Návrh nového standardního postupu pro odběr krve

Mgr. Peter Lajoš
MUDr. Marie Šolcová
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Pavla Šigutová

Preanalytika ABR: povinnost školení vs ambice stále se vylepšovat

Mgr. Magdalena Žánová
MUDr. Marie Šolcová

Cesta ke správnému laboratornímu výsledku začíná již před odběrem (aneb spolupráce s laboratoří)

MUDr. Pavla Šigutová

Umíme správně odebírat hemokultury?

MUDr. Tamara Bergerová
Jana Rupertová

Jak správně indikovat laboratorní vyšetření.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Která biochemická stanovení (ne)byla „in“ během covidu a mělo to racionální podklad?

MUDr. Daniel Rajdl

Nárůst výkonů v hematologické laboratoři Bory v době covidu-19

MUDr. Lenka Bultasová

Virologie v době pandemie Covid-19

Mgr. Václava Volfová

Možnosti stanovení imunitní odpovědi na onemocnění COVID-19.

Ing. Tomáš Vlas

Covid 19 a zajímavé laboratorní nálezy

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Prostor pro využití modelů na odběr krve.


Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně

Rádi byste získali základní přehled o tématech, která hýbou světem vzdělávání v medicíně? Pusťte si záznam webináře „Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?“.   

Přednášející: 

 • MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. &  Mgr. Kristína Mizeráková (trendy a témata z konference AMEE 2021) 

 • Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (základní přehled o použití koučování při výuce) 

 • Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (plány a přípravy na zavedení simulační medicíny na LFP) 

Proběhlo: 23. 9. 2021

Kardioden 2021 (6. ročník)

Konference proběhla 22. 9. 2021 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.


Semináře I. interní kliniky FN Plzeň


Semináře II. interní kliniky FN Plzeň

Semináře Kardiologické kliniky FN Plzeň

Semináře Kardiologické kliniky FN Plzeň

Pediatrický seminář 2021

Seminář Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje proběhl 21. 9. 2021.

Semináře Chirurgické kliniky

Večery Spolku lékařů

Záznamy přednášek z Večerů Spolku lékařů, které pravidelně pořádá Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město.

Plzeňské e-dny zobrazovacích metod 2021

Plzeňské dny zobrazovacích metod proběhly v roce 2021 online. Konference poskytla prostor novinkám v zobrazování jak technickým, tak i novinkám z hlediska indikací zobrazovacích metod. Nechybí ani tradiční kazuistiky a exkurze do hybridního zobrazování.

Online přednášky proběhly ve čtvrtek 15. dubna a v pátek 16.  dubna 2021. 

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Postgraduální lékařský den 2020

Záznamy přednášek z konference, která proběhla 11. 2. 2020

Téma: Novinky v našich oborech, Varia

Pořadatelem je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Spolek lékařů v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s OS ČLK Plzeň – město.


Imunoanalytické dny 2019

Tradičně se na Imunoanalytických dnech řeší otázky, jak pomocí imunoanalýzy optimalizovat diagnostiku, monitorovat průběh onemocnění a optimalizovat a monitorovat léčbu. Letošní ročník, na rozdíl od předcházejících ročníků, probíhal celý v českém jazyce a přednášeli zde odborníci nejen z oblasti medicíny, ale i z oblasti chemie, což byl možná trochu návrat k prvému ročníku. Je to jen potvzením toho, že život a vývoj probíhá ve spirále, která stoupá stále výše a výše. Program letošní konference dokazuje, že imunoanalýza má své pevné místo v medicíně a že má před sebou stále nové a nové perspektivy.

Hlavní tematické okruhy: 

 • Od radioimuno „samo-domo“ metod k IVD
 • Biobanka vs. repozitárium biologického materiálu
 • Co říkají biomarkery kardiologům?
 • Perspektivy stanovení biomarkerů Biomarkery v onkologii a proč
 • Metodické problémy v laboratoři Hormony – manažeři osobnosti
 • Screeningové programy

Podpořeno projektem Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob reg.č. CZ. 1.07/2.3.00/20.0040

Webináře 2018/2019

Záznamy webinářů z roků 2018 a 2019.
K záznamům nejsou k dispozici testy, tedy nelze získat certifikát.

Distanční výuka - návody

Návody, jak učit online a příklady dobré praxe.