Záznamy konferencí

Site: POSTUDIUM
Course: POSTUDIUM
Book: Záznamy konferencí
Printed by:
Date: Středa, 5 říjen 2022, 3:20

Inspirace z konference AMEE 2022

Na konci srpna se členové našeho týmu (D. Rajdl, M. Kubalová, L. Pešanová, K. Mizeráková) spolu s kolegy akademiky (K. Ismail, A. Malečková) zúčastnili největší mezinárodní konference o vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických profesí AMEE 2022 ve francouzském Lyonu. A jak je již zvykem, i tento rok proběhne webinář věnovaný inspiraci z konference. 

Webinář se uskuteční ve středu 5. 10. 2022 ve 14:00 hybridní formou - můžete se připojit online (viz okno níže) nebo přijít osobně do nové budovy LFP (místnost 3.16, UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň). 

Těšit se můžete např. na představení aplikace pro učitele, zkušenosti s peer-to-peer vyučováním a mnoho dalšího. Připojí se nám také kolegové z 1. LF UK, Čestmír Štuka a Martin Vejražka, kteří přispějí svými postřehy.


Odkaz na vysílání:

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII.

Kongres ošetřovatelství a porodní asistence.
Událost proběhla 3.5.2022
https://konferencefzsplzen.wordpress.com/

Světový den imunologie 2022

Světový den imunologie se slaví jako způsob, jak přiblížit imunologii z laboratoří široké veřejnosti. Pokud se chcete dozvědět něco o významu imunologie a vakcinace k ochraně zdraví, rádi bychom vás pozvali na on-line seminář, který pořádá Ústav imunologie a alergologie.

Termín konání: 28. 4. 2022 od 13:00
Program:

 • Imunitní systém a vakcinace (Ochotná J.) 
 • Laboratorní metody při sledování postvakcinační odpovědi (Vlas T.) 
 • Invariantní NKT buňky ve vakcinačních strategiích (Holubová M.) 
 • Očkování proti covid-19 ve FN Plzeň (Kubiska M.)

Mezikrajské dny klinické biochemie a hematologie Plzeň - Karlovy Vary 2022

Konference se konala 29.3.2022 v Plzni

1. Balneologická konference 2022

Konference se konala 29. března 2022 v Plzni. 

Imunoanalytické dny 2022

42. Imunoanalytické dny, které se konaly od 27. do 29. března 2022 v Plzni
Kompletní program zde.


Nové předpisy IVDR a jejich vliv na diagnostickou praxi v hematologii

Přednášející: Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. (2. LF UK a Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol)
Abstrakt: 26. května 2022 vchází v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR 2017/746/EU), které výrazně reguluje in vitro diagnostiku (IVD) ve všech členských státech EU. Na toto Nařízení reaguje česká legislativa tvorbou nových zákonů o IVD, text Nařízení IVDR 2017/746/EU ale měnit nesmí. V přednášce je shrnuta podstata IVD-R, podmínky pro použití „in house“ vytvořených metod, doporučení pro laboratoře v reakci na novou regulativu. Dále jsou diskutovány možné dopady do diagnostické praxe.


Sympozium STOP Dekubitům 2021

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, aula chirurgických oborů, 2. PP

Proběhlo: 11. listopadu 2021, 9.00 – 14.00 hod.


Program: 

8.30 – 9.00

Prezence účastníků sympozia

9.00 – 10.40

I. část

Co je nového v oblasti prevence a léčby dekubitů na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Nina Müllerová, Centrum řízení kvality

Výživa u rizikových pacientů a pacientů s dekubity

Jaroslava Kreuzbergová, DiS., odd. klinické dietologie

 

Projekt ZAHOJIME.CZ

Bc. Michaela Tůmová, Dialog-Jessenius o.p.s 

Ošetřování dekubitů a ran na interním oddělení

Mgr. Kristýna Kubíková, I. IK

Specifika ošetřovatelské péče o kůži geriatrického pacienta

Bc. Jan Turč, Lenka Brngálová, DiS., GERI

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.20

II. část

Sorrorigenní rány

Bc. Petra Popovská, KARIM

Indikace a rizika pronační polohy

Mgr. Adéla Vlasáková, KARIM

Multidisciplinární přístup v prevenci dekubitů
u bariatrických pacientů

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Využití V.A.C. v léčbě dekubitů

Bc. Vendula Pašková, I. IK

Dekubity v souvislostech

Mgr. Denisa Wagnerová, DiS., MBA, Firma Mölnlycke

12.20 – 12.40

Přestávka

 

12.40 – 14.00

III. část

Zásady polohování a manipulace s pacientem na lůžku

Bc. Vladimír Novák, INTO - rehabilitace

Příklady dobré praxe - výběr terapeutických materiálů při ošetřování ran novorozenců

Bc. Alexandra Mentlová, Neonatologické oddělení

Prevence poškození kůže u novorozenců

Bc. Miloslava Škrábková, Bc. Kateřina Moravcová, Bc.Renata Heringová Neonatologické oddělení

Prezentace novinek v portfoliu

Bc. Ludmila Ukropcová, firma KCI

14.00

Závěr, předání potvrzení o účasti

 

 

Akce byla určena pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotnické záchranáře. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.


Kvalita v klinických laboratořích – záruka kvalitního podkladu ke stanovení lékařské diagnózy VI.

Konference proběhla 9. 11. 2021.
Pořadatelem akce bylo Centrum řízení kvality Fakultní nemocnice Plzeň a portál pro postgraduální vzdělávání PO>STUDIUM. Výsledky interního auditu preanalytické fáze – odběr biologického materiálu

Mgr. Nina Müllerová

Návrh nového standardního postupu pro odběr krve

Mgr. Peter Lajoš
MUDr. Marie Šolcová
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Pavla Šigutová

Preanalytika ABR: povinnost školení vs ambice stále se vylepšovat

Mgr. Magdalena Žánová
MUDr. Marie Šolcová

Cesta ke správnému laboratornímu výsledku začíná již před odběrem (aneb spolupráce s laboratoří)

MUDr. Pavla Šigutová

Umíme správně odebírat hemokultury?

MUDr. Tamara Bergerová
Jana Rupertová

Jak správně indikovat laboratorní vyšetření.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Která biochemická stanovení (ne)byla „in“ během covidu a mělo to racionální podklad?

MUDr. Daniel Rajdl

Nárůst výkonů v hematologické laboratoři Bory v době covidu-19

MUDr. Lenka Bultasová

Virologie v době pandemie Covid-19

Mgr. Václava Volfová

Možnosti stanovení imunitní odpovědi na onemocnění COVID-19.

Ing. Tomáš Vlas

Covid 19 a zajímavé laboratorní nálezy

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Prostor pro využití modelů na odběr krve.


Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně

Rádi byste získali základní přehled o tématech, která hýbou světem vzdělávání v medicíně? Pusťte si záznam webináře „Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?“.   

Přednášející: 

 • MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. &  Mgr. Kristína Mizeráková (trendy a témata z konference AMEE 2021) 

 • Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (základní přehled o použití koučování při výuce) 

 • Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (plány a přípravy na zavedení simulační medicíny na LFP) 

Proběhlo: 23. 9. 2021

Kardioden 2021

Konference proběhla 22. 9. 2021 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.


Semináře I. interní kliniky LF a FN Plzeň


Semináře II. interní kliniky FN Plzeň

Semináře Kardiologické kliniky FN Plzeň

Semináře Kardiologické kliniky FN Plzeň

Pediatrický seminář 2021

Seminář Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje proběhl 21. 9. 2021.

Semináře Chirurgické kliniky

Večery Spolku lékařů

Záznamy přednášek z Večerů Spolku lékařů, které pravidelně pořádá Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město.

Plzeňské e-dny zobrazovacích metod 2021

Plzeňské dny zobrazovacích metod proběhly v roce 2021 online. Konference poskytla prostor novinkám v zobrazování jak technickým, tak i novinkám z hlediska indikací zobrazovacích metod. Nechybí ani tradiční kazuistiky a exkurze do hybridního zobrazování.

Online přednášky proběhly ve čtvrtek 15. dubna a v pátek 16.  dubna 2021. 

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Postgraduální lékařský den 2020

Záznamy přednášek z konference, která proběhla 11. 2. 2020

Téma: Novinky v našich oborech, Varia

Pořadatelem je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Spolek lékařů v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s OS ČLK Plzeň – město.


Imunoanalytické dny 2019

Tradičně se na Imunoanalytických dnech řeší otázky, jak pomocí imunoanalýzy optimalizovat diagnostiku, monitorovat průběh onemocnění a optimalizovat a monitorovat léčbu. Letošní ročník, na rozdíl od předcházejících ročníků, probíhal celý v českém jazyce a přednášeli zde odborníci nejen z oblasti medicíny, ale i z oblasti chemie, což byl možná trochu návrat k prvému ročníku. Je to jen potvzením toho, že život a vývoj probíhá ve spirále, která stoupá stále výše a výše. Program letošní konference dokazuje, že imunoanalýza má své pevné místo v medicíně a že má před sebou stále nové a nové perspektivy.

Hlavní tematické okruhy: 

 • Od radioimuno „samo-domo“ metod k IVD
 • Biobanka vs. repozitárium biologického materiálu
 • Co říkají biomarkery kardiologům?
 • Perspektivy stanovení biomarkerů Biomarkery v onkologii a proč
 • Metodické problémy v laboratoři Hormony – manažeři osobnosti
 • Screeningové programy

Podpořeno projektem Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob reg.č. CZ. 1.07/2.3.00/20.0040

Webináře 2018/2019

Záznamy webinářů z roků 2018 a 2019.
K záznamům nejsou k dispozici testy, tedy nelze získat certifikát.

Distanční výuka - návody

Návody, jak učit online a příklady dobré praxe.