Kardioden 2022 (7. ročník)

Konference proběhla 21. 9. 2022 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.