Mezikrajské dny klinické biochemie a hematologie Plzeň - Karlovy Vary 2022

Konference se konala 29.3.2022 v Plzni