Kvalita v klinických laboratořích VI. (2021) – záruka kvalitního podkladu ke stanovení lékařské diagnózy

Konference proběhla 9. 11. 2021.
Pořadatelem akce bylo Centrum řízení kvality Fakultní nemocnice Plzeň a portál pro postgraduální vzdělávání PO>STUDIUM. Výsledky interního auditu preanalytické fáze – odběr biologického materiálu

Mgr. Nina Müllerová

Návrh nového standardního postupu pro odběr krve

Mgr. Peter Lajoš
MUDr. Marie Šolcová
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Pavla Šigutová

Preanalytika ABR: povinnost školení vs ambice stále se vylepšovat

Mgr. Magdalena Žánová
MUDr. Marie Šolcová

Cesta ke správnému laboratornímu výsledku začíná již před odběrem (aneb spolupráce s laboratoří)

MUDr. Pavla Šigutová

Umíme správně odebírat hemokultury?

MUDr. Tamara Bergerová
Jana Rupertová

Jak správně indikovat laboratorní vyšetření.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Která biochemická stanovení (ne)byla „in“ během covidu a mělo to racionální podklad?

MUDr. Daniel Rajdl

Nárůst výkonů v hematologické laboratoři Bory v době covidu-19

MUDr. Lenka Bultasová

Virologie v době pandemie Covid-19

Mgr. Václava Volfová

Možnosti stanovení imunitní odpovědi na onemocnění COVID-19.

Ing. Tomáš Vlas

Covid 19 a zajímavé laboratorní nálezy

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Prostor pro využití modelů na odběr krve.