Kardioden 2021 (6. ročník)

Konference proběhla 22. 9. 2021 pod záštitou České kardiologické společnosti.
Pořadatelem akce bylo Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň.