Večery Spolku lékařů

Záznamy přednášek z Večerů Spolku lékařů, které pravidelně pořádá Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město.