Základní informace

Účast na webinářích je zdarma.

Místo konání:

Prezenčně - nová seminární místnost ÚKBH (Ústav klinické biochemie a hematologie),FN Plzeň Lochotín, vchod B, 2.patro (seminární místnost vedle výtahů), vždy od 14:00.

Online - odkaz na konferenční místnost je k dispozici po vstupu do kurzu.

Webináře moderuje MUDr. Daniel Rajdl, PhD. 

Pro hladký průběh webináře je vhodné předem zkontrolovat předpoklady fungování konferenčního systému na Vašem počítači.

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Kontaktní osoba: