Záznamy předchozích webinářů

100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory

Jak jste s on-line výukou začali / co byla největší výzva, kterou jste museli překonat? Jak vypadá uspořádání vaší výuky / jakou “vychytávku” byste doporučili svým kolegům?

Sledujte online diskusní panel, kde bude celá řada pedagogů z UK odpovídat na tyto základní otázky.

Primárně se zaměříme na implementaci videoplatformy ZOOM, ale diskuse bud otevřená zkušenostem s použitím dalších nástrojů, pohledu pedagogů a studentů na aktuálně probíhající výuku a jak by se mohla zlepšit. Panel moderuje MUDr. Rajdl Daniel Ph.D.