Záznamy předchozích webinářů

4.6.2020 Zneužívání fentanylu

Přednášející: Ing. Věra Petrová a Mgr. Miroslav BalvínZneužívání fantanylu

Proběhlo: čtvrtek 4.6.2020 

V posledních 17 letech jsme zaznamenali v naší laboratoři pokles intoxikací heroinem. Pokles zneužívání  této drogy pravděpodobně souvisí s jeho cenou a lokální dostupností. Heroin byl postupně nahrazován opiodními léky (morfinem, tramadolem, hydromorphonem, naposledy fentanylem). První případy zneužívání fentanylu byly Plzeňském kraji v naší laboratoře zaznamenány v roce 2012. 

Z léků obsahující fentanyl jsou zneužívány zejména náplasti. Na drogovém trhu jsou získávány od lidí, kteří je mají na lékařský předpis, od pozůstalých po onkologicky zemřelých pacientech, nejvíce z odpadu použitých náplastí. Fentanylové náplastí jsou vyvařovány a fentanyl z nich je aplikován injekčně. 

V roce 2013 jsme zaznamenali první letální předávkování fentanylem. V roce 2014 druhé letální předávkování. V roce 2013 společná akutní intoxikaci fentanylem u tří osob, které intoxikaci přežili díky rychlé hospitalizaci. Poslední letální případy jsme vyšetřovali v roce 2017.  

Upozorňujeme na nebezpečí vysoké toxicity fentanylu používaného pro léčebné účely a možnost vzniku návyku. Dále na nebezpečí zneužívání léků obsahujících fentanyl narkomany, kteří je získávají různými distribučními cestami. 


Záznam webináře: 

 

 


Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE