Záznamy předchozích webinářů

14.5.2020 Prognostické využití kardiomarkerů

SrdcePřednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: čtvrtek 14.5.2020 od 14:00 

Ve webináři rozebereme aktuální poznatky a doporučení týkající se prognostické úlohy kardiálních troponinů. Zmíníme jejich úlohu v krátkodobé prognóze po akutním infarktu myokardu - prognostickou sílu třídění pomocí rychlých diagnostických algoritmů. Hlavní pozornost budeme věnovat dlouhodobé prognóze pacientů a spolehlivosti predikce u rizikových pacientů (pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem, onkologičtí pacienti) i ve zdravé (asymptomatické) populaci.

Vstup do kurzu k webináři.