Webináře

Aktuální webináře

20.2.2020 Kontrola kvality

Přednášející: Ing. Miroslav Zábranský Kontrola kvality

Termín: čtvrtek 20.2.2020 od 14:00 

Webinář je určen především pro zaměstnance laboratoří. Podrobněji se zabývá vybranými částmi normy ISO 15 189. Snaží se ukázat pozitivní dopady realizace normy v praxi a zároveň upozornit na některá úskalí, která jsou spojena s různým výkladem normy. Představuje normu nikoli jako administrativní zátěž, ale jako návod pro správný chod laboratoře. 


  

Změna: Osvědčení o absolvování webináře bude všem uživatelům dostupné po absolvování testu, který bude dostupný přímo v záznamu z webináře, zpravila do 2 pracovních dnů po webináři. Osvědčení již není možné získat pouze na účast (online/v seminární místnosti).


Vstup

Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu.